آزمايشگاه مرجع تایید نمونه تجهیزات هسته فناوری ‌های نسل جدید موبایل و IMS

شما اینجا هستید

با توجه به ضرورت بومی سازی تجهیزات مخابراتی و نیاز کشور به توسعه تجهیزات نسل جدید شبکه های ارتباطی (جهت کنترل و مدیریت تجهیراتی که به شبکه وارد می­گردند) لازم است این تجهیزات قبل از ورود به شبکه مورد ارزیابی قرار گیرند. با توجه به عدم وجود آزمايشگاه مورد نظر در کشور جهت انجام آزمون های این تجهیزات و نیز نظر به این­که این تجهیزات در هسته شبکه مورد استفاده هستند،  لازم است زیر نظر بخش حاکمیتی وزارت، تایید نمونه تجهیزات داخلی یا خارجی صورت پذیرد.

معرفي قابليت ها و تجهيزات :

  • آزمون­های کارایی تجهیزات هسته IMS– Tektronix Spectra 2 
  • آزمون­های کارکردی تجهیزات هسته IMS - Tektronix Spectra 2
  • آزمون­های تطابق تجهیزات هسته IMS - Tektronix Spectra 2
  • آزمون­های کارایی تجهیزات هسته LTE– Spirent Landslide
  • آزمون­های کارکردی تجهیزات هسته LTE– Spirent Landslide
  • آزمون­های تطابق تجهیزات هسته LTE– Spirent Landslide
نوع آزمایشگاه: 
موقعیت آزمایشگاه: 
داخل پژوهشگاه
اطلاعات تماس: 
۰۲۱-۸۴۹۷۷۲۶۳
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری ارتباطات