برات قنبری

شما اینجا هستید

برات قنبری در سال ۱۳۳۲ در خلخال متولد شد. تحصیلات کارشناسی را در رشته برق دانشگاه شریف گذراند و مدرک فوق لیسانس خود را نیز در رشته برق از دانشگاه شریف در سال ۱۳۶۸ اخذ کرد. پس از آن عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران شد. در سال ۱۳۶۰ سرپرست بخش کامپیوتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران بود و در همین سال سمت معاون پژوهشی مرکز را نیز بر عهده گرفت. عضویت در هیئت مدیره و قائم مقام شرکت مخابرات ایران، عضویت در شورای فناوری اطلاعات، شورای آموزش، تحقیق، فناوری و تولید، شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات و شورای تغییر ساختار و خصوصی سازی در وزارت پست و تلگراف و تلفن از سوابق اجرایی وی محسوب می شود. از دیگر مسئولیت‌‌های مهم برات قنبری می توان به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی وزارت پست و تلگراف در سال ۱۳۸۲ و معاونت ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۳ اشاره کرد. وی از اسفند ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۲ به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران منصوب شد.

تاریخ تولد: 
دوشنبه, ۲۷ مهر, ۱۳۳۲
رشته تحصیلی: 
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دانشگاه: 
سوابق اجرایی: 
- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران- سرپرست بخش کامپیوتر مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۶۰- معاون پژوهشی مرکز در سال ۱۳۶۰- مدیر دفتر پست و مخابرات سازمان برنامه و بودجه- عضو هیئت فنی و عضو کمیته تجهیزات مرکز تحقیقات مخابرات ایران از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹- قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۷۸- عضویت در شورای فناوری اطلاعات، شورای آموزش، تحقیق، فناوری و تولید، شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات و شورای تغییر ساختار و خصوصی سازی در وزارت پست و تلگراف و تلفن
دوره تصدی: 
چهارشنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۷۹ الی دوشنبه, ۱۰ شهريور, ۱۳۸۲
تصویر مقام ریاست: