شما اینجا هستید

کمال محامدپور

کمال محامدپور تاریخ تولد: ۳۳
رشته تحصیلی: مهندسی برق مخابرات
مقطع تحصیلی: دکتری
دانشگاه: منچستر انگلستان
دوره تصدی: ۸۵ الی ۸۶

دکتر کمال محامدپور در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۳۳ در بهبهان متولد شد. مدرک کارشناسی را در رشته مهندسی مخابرات از دانشکده مهندسی مخابرات وابسته به وزارت پ.ت.ت. سابق در سال ۱۳۵۸، مدرک فوق لیسانس خود را در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۷ و مدرک دکتری را در همان رشته در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه منچستر انگلستان اخذ کرد و سپس عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شد. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به عنوان معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشغول به کار شد. وی همچنین در سال ۱۳۸۵ عضو هیئت علمی تحریریه فصلنامه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ نیز عضو هیئت مدیره و عضو مجمع صندوق حمایت از الکترونیک بود و پس از آن به عنوان دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاون علم و فناوری رئیس جمهور تا سال ۱۳۹۱ به فعالیت پرداخت. کمال محامدپور از ۱ اسفند ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۶ به عنوان سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران مشغول به فعالیت بود.


سوابق اجرایی

[html different_values="0"‎ format="ckeditor"]- عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵- عضو هیئت امناء مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۸۵- عضو هیئت علمی تحریریه فصلنامه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۵- عضو هیئت مدیره و عضو مجمع صندوق حمایت از الکترونیک از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹- مجری طرح تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال ۱۳۸۶- عضو شورای راهبری کمیته وام در سال ۱۳۸۶- عضو شورای راهبری انتخاب اپراتور سوم در سال ۱۳۸۷- دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات معاون علم و فناوری رئیس جمهور تا سال ۱۳۹۱