شما اینجا هستید

محمدحسن انتظاری

محمدحسن انتظاری تاریخ تولد: ۳۰
رشته تحصیلی: مهندسي برق - طراحی الکترونيک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
دانشگاه: انستیتوی بین‌المللی تکنولوژی هلند
دوره تصدی: ۶۰ الی ۷۳

محمدحسن انتظاری متولد ۱۳۳۰ در تهران است. وی دارای مدرک فوق ‌لیسانس مهندسی برق طراحی الکترونیک از انستیتوی بین‌المللی تکنولوژی هلند در سال ۱۹۷۶و لیسانس مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۵۳ است. وی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌‌های مواد و انرژی دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگر مرکز تحقیقات شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ و عضو هیئت علمی پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌‌های علمی و صنعتی ایران از سال ۱۳۷۳ تاکنون بوده است.


سوابق اجرایی

- عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌‌های مواد و انرژی دانشگاه صنعتی شریف- پژوهشگر مرکز تحقیقات شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳- عضو هیئت علمی پژوهشکده برق و فناوری اطلاعات سازمان پژوهش‌‌های علمی و صنعتی ایران از سال ۱۳۷۳ تاکنون- سرپرست پروژه TDM مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۶۰- عضو کمیسیون صنعت شورای پژوهش‌‌های علمی کشور در سال ۱۳۷۰- مدیر گروه فناوری فضایی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۸۲- مجری طرح تحقیقاتی ماهواره مصباح مرکز تحقیقات در سال ۱۳۸۱- معاونت فنی و توسعه فناوری سازمان فضایی ایران و دبیر کمیسیون مدیریت فضای مجازی شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۵- عضویت در شورای تخصصی گروه فناوری فضایی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۸۳- عضویت در پژوهشکده فناوری ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶- ریاست شورای تخصصی گروه فناوری فضایی مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۸۳