شما اینجا هستید

فرخ علیم مروستی

فرخ علیم مروستی تاریخ تولد:
رشته تحصیلی: برق وسیستم
مقطع تحصیلی: دکتری
دانشگاه:
دوره تصدی: ۵۹ الی ۶۰

دکتر فرخ علیم مروستی در سال ۱۳۳۷ در تهران متولد شد، دکترای خود را در رشته مخابرات اخذ کرد و پس از آن عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف شد. وی در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۵۸ به استخدام مرکز تحقیقات مخابرات در آمد. سوابق اجرایی دکتر مروستی شامل مشاور روابط بین الملل و مدیر گروه پردازش سیگنال مرکز تحقیقات مخابرات ایران به ترتیب در سال‌هایی ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰، مشاور سمپوزیوم IST 2003 در سال ۱۳۸۱ و مدیرگروه کاربرد‌های فناوری‌‌های چند رسانه و بیومتریک در سال ۱۳۸۲ است. در سال ۱۳۸۳ نیز به عنوان سرپرست پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات تعیین شد. ایشان همچنین در شورای تخصصی گروه پردازش سیگنال و چندرسانه ای مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۸۳ و در شورای تخصصی پژوهشکده فناوری اطلاعات در سال‌‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ عضویت داشت. دکتر مروستی در سال ۱۳۸۶ عضو هیئت علمی تحریریه فصلنامه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. دکتر مروستی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ سرپرست مرکز تحقیقات بود.


سوابق اجرایی

- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف- استخدام در مرکز تحقیقات مخابرات در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۵۸- مشاور روابط بین المللمرکز تحقیقات مخابرات ایراندر سال ۱۳۷۹- مدیر گروه پردازش سیگنال مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۸۰- مشاور سمپوزیوم IST 2003 در سال ۱۳۸۱- مدیرگروه کاربرد‌های فناوری‌‌های چند رسانه و بیومتریک در سال ۱۳۸۲- سرپرست پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات در سال ۱۳۸۳- عضویت در شورای تخصصی گروه پردازش سیگنال و چندرسانه ای مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۸۳- عضویت در شورای تخصصی پژوهشکده فناوری اطلاعات در سال‌‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶- عضو هیئت علمی تحریریه فصلنامه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۷