شما اینجا هستید

عبدالمحمد داراب

عبدالمحمد داراب تاریخ تولد: ۲۳
رشته تحصیلی: شرکت فن آوران نوین آبتین سپاهان
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه:
دوره تصدی: ۷۲ الی ۷۶

عبدالمحمد داراب در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۲۳ در تهران متولد شد. وی در سال ۱۳۷۴ قائم مقام مجری طرح تحقیق مرکز تحقیقات مخابرات ایران و در سال ۱۳۷۵ قائم مقام مجری تحقیقات کشور بود. عبدالمحمد داراب از ۲۲ مهر ۱۳۷۲ تا ۶ مهر ۱۳۷۶ ریاست مرکز تحقیقات مخابرات ایران بر عهده داشت.


سوابق اجرایی

- قائم مقام مجری طرح تحقیق مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال ۱۳۷۴
- قائم مقام مجری تحقیقات کشور در سال ۱۳۷۵