شما اینجا هستید

عباس علی اکبریان

عباس علی اکبریان تاریخ تولد: ۲۲
رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
دانشگاه:
دوره تصدی: ۵۶ الی ۵۸

عباس علی اکبریان در سال ۱۳۲۲ در اصفهان متولد شد. وی در رشته کامپیوتر مدرک فوق لیسانس خود را اخذ کرد و پس از آن به استخدام رسمی شرکت مخابرات در آمد. از جمله سمت‌‌های اجرایی علی اکبریان سرپرست اداره کل خدمات کامپیوتر در سال ۱۳۵۹ و سرپرست مدیریت کل مطالعات و امور طرح‌‌های پست در سال ۱۳۶۰ است، همچنین در سال ۱۳۶۳ به عنوان عضو اصلی هیئت تجدید نظر شرکت مخابرات ایران شناخته شد و در سال ۱۳۶۸ نیز مجری طرح مکانیزه سیستم‌‌های شرکت مخابرات ایران بود. عباس علی اکبریان از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۵۸ سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران بود.


سوابق اجرایی

- سرپرست اداره کل خدمات کامپیوتر در سال ۱۳۵۹- سرپرست مدیریت کل مطالعات و امور طرح‌‌های پست در سال ۱۳۶۰- نماینده مرکز آمار ایران در شورایعالی انفورماتیک کشور در سال ۱۳۶۰- عضو اصلی هیئت تجدید نظر شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۶۳- مجری طرح مکانیزه سیستم‌‌های شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۶۸