آرشیو اخبار

شما اینجا هستید

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم مهندس معصومه عظیم زاده  به سمت " سرپرست گروه سامانه‌‌های پردازش وب و رایا زبان"منصوب شد...

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای دکتر علیرضا یاری به سمت " مدیر دفتر آموزش، همکاری‌‌های علمی و بین المللی"منصوب شد...

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم مهندس مژگان ملائی سنگلجی به سمت " سرپرست گروه ارزیابی امنیت شبکه و سامانه‌ها"منصوب شد...

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم مهندس زهرا گل میرزایی به سمت " سرپرست گروه سکو‌های فناوری اطلاعات "منصوب شد...

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)،  خانم دکتر نسرین دسترنج  به سمت "مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی "منصوب شد...

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای  دکتر  محمدشهرام معین به سمت " رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات "منصوب شد...

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)،  خانم دکتر  مریم طایفه محمودی به مدت سه سال به سمت " معاون پژوهشکده فناوری اطلاعات "منصوب شد...

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس مجتبی ذنوبی به سمت " مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات "منصوب شد...

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای دکتر مهندس احسان کشتکاری به سمت "سرپرست دفتر انتقال دانش فنی "منصوب شد...

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای دکتر محمدحسام تدین  به سمت " مدیر دفتر اسناد و منابع علمی "منصوب شد...

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای دکتر پژمان گودرزی به سمت " مدیر گروه سامانه‌‌های پردازش و تحلیل داده‌ها "منصوب شد...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، دوره آموزشی «جهان‌‌های اجتماعی و فضای مجازی» توسط استاد ارجمند، دکتر حمید پارسانیا (عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه..

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لازمه سیاستگذاری، هدفگذاری و برنامه ریزی برای ایجاد تحول در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را پژوهش دانست و گفت: امروز بخشی از پروژه‌هایی که طی یک یا دو سال گذشته در پژوهشگاه به انجام رسیده، رونمایی شد و آزمایشگاه‌‌ه..

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)،  امروز ۱۲ اسفند ماه، مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونینشان به منظور رونمایی تعدادی از دستاورد‌های ..

صفحه‌ها