بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب سرپرست اداره امور قراردادها

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای حسن خمسه به سمت " سرپرست اداره امور قراردادها"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است: جناب... 1396/02/13

انتصاب مسئول دفتر هماهنگی امور ایثارگران وزارت

طی حکمی از طرف دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقای اسماعیل نوری به سمت "مسئول دفتر هماهنگی امور ایثارگران وزارت و شرکتهای تابعه" منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، متن حکم به این شرح است: جناب آقای... 1395/12/24

انتصاب سرپرست اداره امور اداري

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای اميد عموزاده به سمت " سرپرست اداره امور اداري "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است:... 1395/12/14

انتصاب سرپرست گروه ارتباطات ماهواره ای

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، سركار خانم مهندس اعظم عيدي به سمت " سرپرست گروه ارتباطات ماهواره اي" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به... 1395/11/24

انتصاب مدير منابع انساني و اداري

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای اسمعيل ترنگان به سمت " مدير منابع انساني و اداري "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است... 1395/08/19

انتصاب سرپرست معاونت منابع انساني و اداري

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای بمانعلي طالبي به سمت " سرپرست معاونت منابع انساني و اداري "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این... 1395/08/19

انتصاب سرپرست اداره رفاه و تربيت بدني

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای حسين حيدر اتابكي به سمت " سرپرست اداره رفاه و تربيت بدني "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این... 1395/08/19

انتصاب سرپرست گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، سركار خانم مهندس طلا تفضلي به سمت " سرپرست گروه فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری... 1395/08/19

انتصاب سرپرست گروه فناوری امنیت شبکه

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، جناب آقای مهندس اميرحسين پناهي نائيني به سمت " سرپرست گروه فناوری امنیت شبکه" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات... 1395/08/19

انتصاب سرپرست دفتر طرح و برنامه

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای احمد نوروزي به سمت " سرپرست دفتر طرح و برنامه "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است:... 1395/07/10

صفحه‌ها