پروژه " طرح کلان ملی توسعه علم و فناوری رمز در کشور"

شما اینجا هستید

بازه زمانی: 
سه شنبه, ۵ شهريور, ۱۳۹۸ الی يكشنبه, ۲۴ شهريور, ۱۳۹۸
توضیحات: 

فراخوان بصورت یک مرحله ای وبمدت ۱۳ روز کاری از تاریخ ۹۸/۶/۵ لغایت ۹۸/۶/۲۴ می باشد.