پروژه " طراحی و پیاده سازی شبکه خود- سازمانده (SON) بهره مند از هوش مصنوعی"

شما اینجا هستید

بازه زمانی: 
يكشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۸ الی يكشنبه, ۱۰ شهريور, ۱۳۹۸
تمدید: 
تمدید برای بار دوم تا ۹۸/۰۶/۳۰
توضیحات: 

مدارک که شامل ۴ فرم:

۱- ارائه سوابق علمی- اجرایی

ارائه سوابق علمی - اجرایی (word)

۲- فرم پیشنهاد پروژه بدون قیمت

 فرم پیشنهاد پروژه بدون قیمت (word)

۳- فرم پیشنهاد قیمت

 فرم پیشنهاد قیمت (word)

۴- جدول هزینه های ارزی و ریالی (در پاکت قیمت به صورت مهر و موم شده قرار داده شود)

 جدول هزینه های ارزی و ریالی (word)

بصورت جداگانه و پاکت قیمت بصورت مهر و موم شده تا پایان زمان اعلام شده فراخوان به دبیرخانه پژوهشگاه ارسال گردد.

RFP