پروژه " طراحی و پیاده سازی شبکه خود- سازمانده (SON) بهره مند از هوش مصنوعی"

شما اینجا هستید

بازه زمانی: 
يكشنبه, ۲۰ مرداد, ۱۳۹۸ الی يكشنبه, ۱۰ شهريور, ۱۳۹۸
توضیحات: 

مدارک که شامل ۴ فرم:

۱- ارائه سوابق علمی- اجرایی

۲- فرم پیشنهاد پروژه بدون قیمت

۳- فرم پیشنهاد قیمت

۴- جدول هزینه های ارزی و ریالی (در پاکت قیمت به صورت مهر و موم شده قرار داده شود)

بصورت جداگانه و پاکت قیمت بصورت مهر و موم شده تا پایان زمان اعلام شده فراخوان به دبیرخانه پژوهشگاه ارسال گردد.

RFP