همکاری در جذب مشاور خارجی جهت تنظیم مقررات کلان داده‌ها و رایانش ابری در ایران

شما اینجا هستید

مباحث مطرح در نحوه بكار گیری خدمات کلان‌داده‌ها و رایانش ابری و همچنین چارچوب­های استفاده از این فناوری­ها در صنعت و بازار از موضوعات مطرح و جدید در توسعه خدمات فناوری اطلاعات می‌باشد. برای توسعه خدمات کلان‌داده‌ها و رایانش ابری در سطح ملی نیاز به تعیین و تعریف قانونی بازیگران اصلی و حدود و دامنه وظایف آنها و نحوه نظارت بر فعالیت آنها می‌باشد. لذا، شناخت و تعیین ضوابط و مقررات لازم، در قالب لایحه‌های قانون گزاری، مصوبه‌های فنی و حقوقی از ضرورتهای ملی می‌باشد.

در همین راستا، پروژه­ای پژوهشی به منظور بررسی پیش نیازها و تبیین ویژگی­ها و چارچوب‌های فنی و زیرساختی و الزامات حقوقی، مقرراتی و قانونی امکان بهره­گیری و ارایه خدمات کلان‌داده‌ها و رایانش ابری  در "پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)" به كارفرمایی "سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی" در حال اجرا می‌باشد. هدف از این پروژه­ تعیین نحوه فعالیت فراهم­آورندگان خدمات و پیشنهاد راه‌کارها و ضوابط مورد نیاز جهت ارائه خدمات و نحوه نظارت بر آنها است. در این پروژه،­ پس از بررسی وضعیت موجود در کشور از طریق مطالعه اسناد بالادستی و شناسایی بازیگران، بررسی رویکردها و تجارب سایر کشورها در مواجهه با موضوعات کلان‌داده‌ها و رایانش ابری، بررسی ابعاد فنی، حقوقی، قانونی و مقرراتی ارائه خدمات، تبیین زیست‌سامانه (زیست بوم) خدمات  مرتبط و تحلیل صنعت، بازار و مدل کسب و کار این حوزه­ها، ضمن مشخص نمودن وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، راهکار مناسب جهت راهبری توسعه خدمات در این حوزه­­ها ارائه شده و در نهایت مصوبه مربوطه جهت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آماده می شود. در همین راستا، این فراخوان به منظور تحقق اهداف پروژه­ مذكور در نظر دارد از طریق شرکتهای ایرانی از مشاوره افراد و شرکتهای فعال بین‌المللی در حوزه توسعه خدمات کلان‌داده‌ها و رایانش ابری بهره ببرد.

هدف و قلمرو پروژه:

هدف این فراخوان بهره‌گیری از مشاورة افراد و شركتهای فعال بین‌المللی در زمینه فناوری­های کلان‌داده‌ها و رایانش ابری بوده و شرکت ایرانی موظف است، علاوه بر تامین تدارکات جهت حضور مستمر مشاور خارجی و ترجمه مدارك مبادله شده، زمینه انتقال مناسب اطلاعات را فراهم آورد. همچنین انتظار می‌رود شركت ایرانی دارای سابقه و توانایی در حوزه‌های مرتبط بوده و توانایی جمع‌بندی و ارائه مناسب اطلاعات مشاورین و اطلاعات درخواستی كارفرما در زمینة پروژه را داشته باشد.

مشاور/ مشاورین خارجی در نظر گرفته شده باید در طول کل مدت زمان از ۲۴/۸/۹۶ لغایت ۲۴/۲/۹۷ (به پیشنهاد كارفرما) و همچنین ۲۴/۶/۹۷ لغایت ۲۴/۹/۹۷ (به پیشنهاد كارفرما جهت آموزش) حضور فعال داشته باشند که از این زمان حتما می بایستی ۳۰ نفر روز حضور فیزیکی در داخل کشور باشد و دارای تجربه عملی و رزومه قابل قبول در موارد ذیل باشد:

سابقه فعالیت در پروژه­های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و پروژه‌های مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه
سابقه فعالیت و تجربه عملی در حوزه رگولاتوری و تنظیم مقررات مرتبط با موضوعات كلان داده­ها و رایانش ابری
تخصص لازم در زمینه نظام بازار و مقررات تنظیم بازار مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه
همکاری در تدوین استانداردهای فنی مرتبط با موضوع شرح خدمات پروژه

علاوه بر ۳۰ نفر روز حضور فیزیکی برای هر یک از موضوعات، اگر کارفرما در مواردی نیاز به برقراری ارتباط مستقیم با مشاور خارجی داشته باشد، مجری می بایستی شرایط لازم برای برقراری ارتباط از راه دور با استفاده از روش‌های الکترونیکی مانند ویدیو کنفرانس و ... را فراهم کند.

لازم به ذكر است كه شرکت ایرانی مؤظف است علاوه بر مستندسازی تجربیات مطرح شده توسط مشاورین بین‌الملل در مورد موارد زیر اقدام نموده و حداکثر ۱۰ روز پس از اعلام برنده اقدامات لازم جهت حضور مشاور خارجی و برگزاری جلسات را فراهم آورد:

دریافت و ارائه گواهی صلاحیت مشاور خارجی از اتاق بازرگانی مبدا و تایید آن توسط سفارت یا نمایندگی ایران ظرف مدت حداكثر ۱ ماه پس از اعلام برنده
دریافت و ارائه تأییدیه لازم از مراجع ذیصلاح (از قبیل و نه محدود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ....) ظرف مدت حداكثر ۱ ماه پس از اعلام برنده
اخذ روادید لازم جهت مشاورین بین‌الملل و اقامت در زمان مشاوره
اخذ هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره
تهیه تدارکات، خدمات تردد مشاورین و امکانات حضور افراد
سایر هماهنگی‌ها و امکانات

نكته: تاریخ شروع قرارداد منوط به تایید مشاوره خارجی و ارایه گواهی صلاحیت مشاور در خصوص مواردی از قبیل توان مالی، نفرات کلیدی و فعالیت‌های مشابه در زمینه موضوع قرارداد و خدمات از اتاق بازرگانی مبدا و تایید آن توسط سفارت یا نمایندگی ایران است و ظرف مدت حداكثر ۱ ماه پس از اعلام برنده، این تاییدیه باید به كارفرما ارایه شود.

تعاریف و اصطلاحات:

پروژه: هرجا عبارت پروژه به کار رفت، منظور پروژه " همكاری در جذب مشاور خارجی جهت تنظیم مقررات كلان داده‌ها و رایانش ابری در ایران " است.
کمیسیون: هرجا عبارت کمیسیون به کار رفت، منظور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد.
مالك و حامی پروژه: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مالک پروژه، حامی پروژه محسوب می‌شود که مسئولیت نهایی تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه، تأمین مالی پروژه و انجام حمایت‌های قانونی از پروژه مصوب را بر عهده دارد.
سازمان: هرجا عبارت سازمان به تنهایی به کار رفته منظور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
پژوهشگاه/ مرکز: هر کدام از این عبارات که به تنهایی به کار رفته منظور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) است.
كارفرما: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) كارفرمای پروژه می‌باشد.
دستگاه مجری پروژه: شخصیت حقوقی که اجرای پروژه توسط کارفرما به وی واگذار می‌گردد.

مجری پروژه: شخصیتی حقیقی که به نمایندگی از طرف دستگاه مجری پروژه ، مدیریت پروژه را بر عهده دارد.

برگه-شماره-۴۵۹-برگه-درخواست-ارائه-پیشنهاد

بازه زمانی: 
سه شنبه, ۲۳ آبان, ۱۳۹۶
تمدید: 
فراخوان برای بار اول از تاریخ ۹۶/۹/۱۴ لغایت ۹۶/۹/۲۱ بمدت ۷ روز تمدید می گردد. فراخوان برای بار دوم از تاریخ ۹۶/۹/۲۱ لغایت ۹۶/۹/۲۸ بمدت ۷ روز تمدید می گردد.
توضیحات: 

این فراخوان بصورت یک مرحله ای و بمدت دو هفته کاری از ۹۶/۸/۲۳ لغایت ۹۶/۹/۱۴ می‌باشد.
شرکت کنندگان در این فراخوان می بایست سه فرم ذکر شده در اطلاعات ذیل را بصورت جداگانه در پاکتهایی که روی آنها نام فرم‌های پرشده داخل آن ذکر شده باشد(لازم به یادآوری است که پاکت قیمت بصورت جداگانه و ممهور به مهر شرکت و روی آن قید شده باشد پاکت قیمت) را قبل از تاریخ خاتمه فراخوان به دبیرخانه پژوهشگاه ارسال نمایند.

اهداف و گستره: 

۳. مراحل اجرا و شرح خدمات پروژه 

مرحلة صفر: شركت در فراخوان
فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای این مرحله عبارتند از :
۱. شركت در جلسه شناخت سیاست‌های كارفرما (یك هفته بعد از شروع فراخوان)
۲. تكمیل و ارائه سوابق علمی – اجرایی شركت ایرانی (فرم شماره ۴۳۷) به همراه رزومه مشاور/مشاورین بین المللی پیشنهادی به صورت مجزا برای موضوع كلان داده‌ها و رایانش ابری
۳. تكمیل پیشنهاد پروژه (برونسپاری) (فرم شماره ۴۱۴) و پیشنهاد قیمت پروژه (برونسپاری) (فرم شماره ۴۵۸) به صورت مجزا برای موضوع رایانش ابری و كلان داده‌ها و تحویل آنها به همراه نامه رسمی در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه

مرحلة اول: نهایی سازی و استقرار مشاور/ مشاورین
فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای این مرحله عبارتند از :
۱. تكمیل فرآیند قرارداد و ارائه تضمین انجام پروژه به میزان ۵% ارزش كل پروژه
۲. دریافت و ارائه گواهی صلاحیت مشاور خارجی از اتاق بازرگانی مبدا و تایید آن توسط سفارت یا نمایندگی ایران ظرف مدت حداكثر ۱ ماه پس از اعلام برنده
۳. دریافت تأییدیه لازم برای مشاور/مشاورین خارجی از مراجع ذیصلاح (از قبیل و نه محدود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ....) ظرف مدت حداكثر ۱ ماه پس از اعلام برنده
۴. هماهنگی و اخذ تأییدیه كارفرمای پروژه جهت زمانبندی و نحوه حضور فیزیكی مشاور/مشاورین خارجی در طول پروژه
۵. اخذ روادید لازم جهت مشاور/مشاورین بین‌الملل و اقامت در زمان مشاوره
۶. اخذ هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاور/مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره
۷. تهیه تدارکات، خدمات تردد مشاور/مشاورین و امکانات حضور افراد در طول زمان مشاوره
۸. سایر هماهنگی‌ها و امکانات در طول زمان مشاوره

مرحلة دوم:  مشاوره جهت تنظیم مقررات كلان داده‌ها و رایانش ابری در ایران
فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای این مرحله عبارتند از :
الف- شرح خدمات موضوع تنظیم مقررات کلان‌داده‌ها
۱- تحلیل زیست بوم، نقش‌ها و روابط کلان‌داده‌ها
۱-۱- شناسایی روابط و انتظارات میان بازیگران و ذینفعان اصلی در ارائه خدمات کلان‌داده‌ها
۱-۲- بررسی و تبیین مدلهای رایج و شیوه¬های اصلی همکاری میان بازیگران و ذینفعان در زیست بوم کلان‌داده‌ها
۱-۳- بررسی و تبیین الزامات قانونی شکل گیری واسطه گران داده‌ها
۱-۴- همکاری در تهیه ماتریس واگذاری مسئولیت(RACI ): نگاشت نهادی  جهت پیشبرد اقدام‌های لازم برای دستیابی به اهداف کسب و کار کلان‌داده‌ها در سطح ملی و استراتژی¬های مواجهه با آنها
۲- چارچوب رگولاتوری و تنظیم مقررات حوزۀ کلان‌داده‌ها
۲-۱- حدود و نحوۀ مداخلۀ دولت و نهادهای نظارتی در تنظیم مقررات کلان‌داده‌ها
۲-۲- بررسی و تببین ضرورت و الزامات شکل گیری اپراتور یا متصدی ملی کلان‌داده‌ها
۲-۳- ضرورت یا عدم ضرورت وضع قوانین و مقررات جدید به تفکیک ابعاد حقوقی اصلی از جمله حقوق حریم خصوصی و امنیت داده، حقوق مالکیت داده، مسؤولیت مدنی و کیفری، حقوق رقابت و مصرف.
۲-۴- بررسی و تبیین الزامات حقوقی داده باز و داده دولت باز.
۲-۵- بررسی و تبیین رویکرد رگولاتوری در رابطه با مدل فعالیت هر یک از بازیگران زیست بوم کلان‌داده‌ها از منظر روش-های تنظیم¬گری (اعلامی، ثبتی، صدور مجوز - پروانه - گواهینامه) با تشریح نوع مجوزهای احتمالی و اصول مندرج در آن و تعیین بازیگران مشمول مجوز
۲-۵-۱. ارائه نمونه پروانه، مجوز یا گواهینامه فعالیت در حوزه کلان‌داده‌ها
۲-۶- بررسی و تبیین نحوه نظارت رگولاتوری بر مراحل مختلف چرخه حیات کلان‌داده‌ها (جمع آوری، نگهداری، آماده سازی، تحلیل، مصورسازی، دسترسی و امحاء) به همراه پیوست راهکارها و ملاحظات فنی
۲-۷- تبیین معیارهای تشخیص داده‌های حساس و الزامات  قانونی خدمات مبتنی بر داده‌های حساس
۲-۸- استانداردها و شاخصهای مورد نیاز جهت ارزیابی فراهم كنندگان داده‌ها و ارائه دهندگان خدمات کلان‌داده‌ها
۲-۹- استانداردها، شاخصها و الگوی نظارت بر خدمات فراهم كنندگان داده و فراهم كنندگان سرویس‌های کلان‌داده‌ها و نحوه نظارت بر آنها
۲-۱۰- ارایه شاخص‌های کیفیت و پشتیبانی سرویس به همراه سطح آستانه هر یک و نحوه اندازه گیری و ارزیابی هر شاخص و نحوه کنترل کیفیت سرویس
۲-۱۱- بررسی و تبیین الزامات فنی و قانونی روش¬های حمایت از حریم خصوصی و امنیت داده در  زیست بوم کلان‌داده‌ها (شامل و نه محدود به گمنام سازی، مستعار سازی، رمزگذاری و Tokenization)
۲-۱۲- بررسی و تبیین الزامات قانونی حفاظت از داده و حریم خصوصی در موافقت¬نامه¬های بین‌المللی کنترل تبادل داده
۲-۱۳-  بررسی و تبیین حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد سطح کیفی خدمات (SLA)
۲-۱۳-۱. ارائه یک نمونه قرارداد سطح کیفی خدمات (SLA) در خصوص کلان‌داده‌ها به همراه پیوست فنی
۲-۱۴- بررسی و تبیین ضوابط قانونی تعیین مالک داده و الزامات حقوق مالکیت فکری و فنی پایگاه¬های داده در زیست بوم کلان‌داده‌ها
۲-۱۵- بررسی و تبیین راهکارهای حمایت از حقوق مالکیت فکری (کپی¬رایت، علائم تجاری و غیره) در زیست بوم کلان‌داده‌ها
۲-۱۶- بررسی و تبیین جرم¬انگاری¬های نوین صورت گرفته در حوزه کلان‌داده‌ها
۲-۱۷-  بررسی و تبیین رویه¬های ضد رقابتی خاص حوزه کلان‌داده‌ها
۲-۱۸- بررسی و تبیین الزامات بازیگران زیست بوم کلان‌داده‌ها از منظر رعایت حقوق رقابت و مصرف
۲-۱۹- تدوین مدل تعرفه گذاری سرویس‌های کلان‌داده‌ها برای هر یك از اعضای زنجیره ارزش شامل:
۲-۱۹-۱. دارندگان اطلاعات و محتوا
۲-۱۹-۲. جمع کننده کلان‌داده‌ها
۲-۱۹-۳. ارائه دهندگان خدمات کاربردی
۲-۱۹-۴. ارائه دهنده خدمات پلتفرم
۳- طرح و مدل کسب و کار کلان‌داده‌ها
۳-۱- دسته بندی مدلهای کسب و کار برحسب بلوغ کسب و کارهای کلان‌داده‌ها
۳-۲- بررسی مدل بلوغ پیشنهادی كارفرما در خصوص توسعه کسب و کار کلان‌داده‌ها در ایران
۳-۳-  تحلیل و پیش بینی روند بازار کلان‌داده‌ها در ایران بر حسب بلوغ بازار کلان‌داده‌ها ایران
۳-۴- شناسایی و دسته بندی سرویسها /محصولات کلان‌داده‌ها برحسب بلوغ بازار ایران
۳-۵- تحلیل اندازه و سهم بازار هر یک از  سرویس‌های قابل ارایه در کشور ایران
۳-۶- تخمین و پیش¬بینی درآمدهای ناشی از توسعه محصولات و خدمات کلان‌داده‌ها در کشور ایران
۳-۷- نسبتها و تخمین‌های مالی در خصوص هزینه‌های عملیاتی و سرمایه گذاری هر یک از خدمات کلان‌داده‌ها در کشور ایران
۳-۸- تحلیل سناریو برای هر یک از گزینه‌های توسعه خدمات و محصولات کلان‌داده‌ها در کشور ایران
۳-۹- تعیین اولویت‌های سرمایه گذاری برای توسعه خدمات و محصولات کلان‌داده‌ها در کشور ایران
۳-۱۰-  نمونه طرح تجاری خدمات کلان‌داده‌ها شامل توصیف کسب و کار و راهبرد توسعه خدمات، مدیریت و سازماندهی کسب و کار، تجزیه و تحلیل بازار و رقبا، خدمات و محصولات، مدل‌های درآمدی و هزینه‌ها و بازاریابی و نقشه راه توسعه خدمات و پیشنهاد مدلی برای كشور 
ب- شرح خدمات موضوع تنظیم مقررات رایانش ابری
۱- الگوی مطلوب رسمیت بخشی به خدمات رایانش ابری در کنار سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (شامل صدور پروانه یا گواهی یا صرف ثبت مشخصات و اعلام حضور در فضای رایانشی کشور به شکل محدود یا نامحدود و مبتنی بر ویژگی‌های هویتی، ماهیتی، حرفه ای و فنی ویژه یا عمومی)
۲- شاخص¬های کیفیت و پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم حاکم بر رایانش ابری و نحوه تعیین سطح آستانه كیفیت سرویس و اندازه گیری آن
۳- الگوی مطلوب و شاخص‌های نظارت، کنترل، ارزیابی و بازرسی از خدمات رایانش ابری
۴- الزامات قراردادی و نمونه قراردادهای خدمات رایانش ابری با یکدیگر و با بهره برداران این خدمات (شامل بخش توافق نامه‌های سطح خدمات و جرایم تخلفات هم می شود)
۵- محدودیت‌های حقوقی پیش روی خدمات رایانش ابری از دیدگاه حاکمیت ملی (مانند محدودیت‌های ناشی از اعمال نظم و امنیت عمومی)، از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (مانند محدودیت‌های نظام حقوق اقتصادی) و از دیدگاه بهره برداران خدمات (مانند حقوق ناشی از حریم خصوصی و مالکیت)
۶- بازیگران اصلی و روابط بین بازیگران و ذینفعان زنجیره ارایه خدمات رایانش ابری، نقش و جایگاه رگولاتوری در هدایت بازار و توسعه خدمات و چگونگی تعرفه¬گذاری متناسب با گسترش صنعت و بازار خدمات رایانش ابری
۷- نمونه طرح تجاری خدمات رایانش ابری شامل توصیف کسب و کار و راهبرد توسعه خدمات، مدیریت و سازماندهی کسب و کار، تجزیه و تحلیل بازار و رقبا، خدمات و محصولات، مدل‌های درآمدی و هزینه‌ها و بازاریابی و نقشه راه توسعه خدمات و پشنهاد مدلی برای كشور

مرحلة سوم:  ارایه آموزش‌های لازم مرتبط با شرح خدمات
فعالیت‌های پیش‌بینی شده برای این مرحله، عبارتند از :
۱. تهیه برنامه آموزشی و مستندات آموزشی لازم نظیر جزوات آموزشی و لوح فشرده برای افراد منتخب کارفرما.
۲. برگزاری آموزش مرتبط با شرح خدمات در قالب سمینار برای نفرات معرفی شده از سوی کارفرما در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران.

خروجی‌ها و انتظارات: 

۴. خروجی‌های هر مرحله از اجرای پروژه
خروجی‌های پیش‌بینی شده برای هر یک از مراحل اجرای پروژه، عبارتند از :
خروجی‌های مرحلة صفر:   
۱. گزارش سوابق علمی – اجرایی شركت ایرانی به همراه رزومه مشاور/مشاورین بین المللی پیشنهادی (فرم شماره ۴۳۷) به صورت مجزا برای موضوع كلان داده‌ها و رایانش ابری
۲. پیشنهاد پروژه (برونسپاری) (فرم شماره ۴۱۴) به صورت مجزا برای موضوع كلان داده‌ها و رایانش ابری
۳. پیشنهاد قیمت پروژه (برونسپاری) (فرم شماره ۴۵۸) به صورت مجزا برای موضوع كلان داده‌ها و رایانش ابری
خروجی‌های مرحلة یك:   
۱. تأییدیه كارفرمای پروژه جهت زمانبندی و نحوه حضور فیزیكی مشاور/مشاورین خارجی در طول پروژه
۲. گواهی صلاحیت مشاور خارجی از اتاق بازرگانی مبدا و تاییدیه آن توسط سفارت یا نمایندگی ایران ظرف مدت حداكثر ۱ ماه پس از اعلام برنده
۳. تأییدیه لازم از مراجع ذیصلاح ( از قبیل و نه محدود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ....) ظرف مدت حداكثر ۱ ماه پس از اعلام برنده
۴. روادید لازم جهت مشاور/مشاورین بین‌الملل و اقامت در زمان مشاوره
۵. اخذ هتل و اقدامات لازم جهت اقامت مشاور/مشاورین و موارد مربوطه در طول زمان مشاوره
۶. تدارکات، تردد مشاور/مشاورین و حضور افراد در طول زمان مشاوره
۷. سایر هماهنگی‌ها و امکانات در طول زمان مشاوره
خروجی‌های مرحلة دوم:  
۱. گزارش جامع و تحلیلی از کلیه اقدامات انجام شده و نتایج به دست آمده مطابق و به تفکیک کلیه فعالیتها و زیرفعالیت‌های اعلام شده در شرح خدمات موضوع تنظیم مقررات كلان داده‌ها
۲. گزارش جامع و تحلیلی از کلیه اقدامات انجام شده و نتایج به دست آمده مطابق و به تفکیک کلیه فعالیتها و زیرفعالیت‌های اعلام شده در شرح خدمات موضوع تنظیم مقررات رایانش ابری
خروجی‌های مرحلة سوم:  
۱. برنامه آموزشی لازم
۲. مستندات آموزشی لازم نظیر جزوات آموزشی و لوح فشرده برای افراد منتخب کارفرما.
۳. برگزاری آموزش مرتبط با شرح خدمات در قالب سمینار برای نفرات معرفی شده از سوی کارفرما در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران.

۵. حداکثر مدت‌زمان مجاز و اعتبار برای ارائه پیشنهاد و اجرای پروژه 

• حداکثر مدت‌زمان مجاز برای ارائه پیشنهاد:
دریافت‌کننده RFP، می‌بایست حداکثر ۱۴ روز پس از دریافت RFP، پیشنهاد خود را بر اساس مکانیزم پیش‌بینی شده در بند ۸ این RFP، تحویل مرکز تحقیقات مخابرات ایران نماید. پیشنهادات ارائه شده پس از این تاریخ، قابل وصول توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران نخواهند بود.

• حداکثر مدت‌زمان مجاز برای اجرای پروژه:
حداکثر مدت‌زمان پیش‌بینی شده و قابل‌پذیرش برای اجرای این پروژه، متناسب با زمانبندی اعلام شده می‌باشد. به بیان دقیقتر، مشاور/ مشاورین خارجی در نظر گرفته شده باید در طول بازه زمانی از ۲۴/۸/۹۶ لغایت ۲۴/۲/۹۷ (به پیشنهاد كارفرما) و همچنین ۲۴/۶/۹۷ لغایت ۲۴/۹/۹۷ (به پیشنهاد كارفرما جهت آموزش) حضور فعال داشته باشند که از این زمان حتما می بایستی ۳۰ نفر روز حضور فیزیکی در داخل کشور باشد. چنانچه پیشنهاددهنده در فرم پیشنهاد پروژه، مدت‌زمان اجرای پروژه را بیش از مدت‌زمان مجاز اعلام نماید، قابل وصول توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران نخواهد بود.

• سقف اعتبار برای اجرای پروژه:

۶. سایر الزامات و محدودیت‌های موجود در اجرای پروژه 

علاوه بر محدودیت موجود در خصوص زمان اجرای پروژه، لازم است پیشنهاد دهندگان در تنظیم پیشنهاد خود، موارد ذیل را نیز رعایت فرمایند :
۱. پیشنهاد باید در قالب آخرین نسخه از "فرم پیشنهاد پروژه" موجود در سایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران (حوزه معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی، دفتر امور پژوهشی، فرم‌ها )، تنظیم و ارائه گردد.
۲. در جدول ساختار شکست پروژه پیش‌بینی شده در بخش ۲-۳-۷ فرم پیشنهاد پروژه، لازم است شرح فعالیت‌های هر مرحله از پروژه (مطابق شرح فعالیت‌های پیش‌بینی شده در RFP به همراه موارد احتمالی که پیشنهاد دهنده، انجام آنها را ضروری می‌داند) به همراه کلیه اطلاعات درخواست شده در فرم، به تفکیک برای هر فعالیت و مرحله، ارائه گردد. از خالی گذاشتن ستون‌های این جدول برای فعالیت‌های پروژه، خودداری گردد.
۳. در جدول مشخصات منابع انسانی پیش‌بینی شده در بخش ۳-۱ فرم پیشنهاد پروژه، لازم است نام و سایر مشخصات درخواست شده برای کلیه پرسنلی که در اجرای پروژه بصورت واقعی مشاركت دارند با ذكر میزان مشاركت درج گردد.
۴. هزینه‌های سربار، تنها برای پیشنهاددهندگان حقوقی ( دانشگاه‌ها ) پیش‌بینی شده است و شركتها می¬توانند بجای هزینة سربار، هزینه¬های اضافی متحمله بابت این پروژه را عنوان نمایند.
۵. پیشنهاد سود خالص برای شركت¬های خصوصی .

۷. تحویل پیشنهاد به مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• حداقل شرایط پیشنهاد قابل تحویل:
پیشنهاداتی قابل وصول می‌باشند که شرایط مندرج در بندهای ۶ و ۷  این RFP را کاملاً رعایت نموده باشند. در زمان ارائه پیشنهاد به مرکز تحقیقات مخابرات ایران، رعایت شرایط مذکور، کنترل شده و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد، از تحویل پیشنهاد، خودداری خواهد شد.

• نحوه تحویل پیشنهاد:
پیشنهاد دهندگان می‌بایست پیشنهاد خود را به نام معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی به دبیرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحویل داده و رسید دریافت نمایند. (درصورتی كه مدارك به سایر واحد‌های دیگر پژوهشگاه تحویل داده شود در فراخوان ثبت نخواهد شد و این پژوهشگاه در قبال آن هیچگونه مسئولیتی ندارد)

۸. نحوه ارزیابی پیشنهاد
ارزیابی پیشنهادات رسیده براساس پارامترهای زیر خواهد بود:
۱- میزان تسلط به ابعاد و جوانب پروژه (امتیاز این ردیف با توجه به سمینار ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده (حداكثر یك هفته پس از خاتمه فراخوان) و نیز مطالب ارائه شده در فرم پیشنهاد پروژه درخصوص شرح خدمات، خروجی¬ها، اهداف و . . .  تعیین می¬گردد)
۲- نحوة تخصیص منابع انسانی شامل كیفیت و كمیت نیروها (رزومه و سابقة كاری لازم در ارتباط با انجام خدمات مورد نیاز پروژه، تعداد و تناسب نیروها با توجه به حجم كار، نوع رابطة استخدامی نیروها براساس مدارك ارائه شده)
۳- كیفیت ساختار شكست پروژه متناسب با شرح خدمات و اهداف پروژه
۴- كیفیت ساختار سازمانی پیش¬بینی شده برای انجام پروژه(تیم¬های اجرایی، مدیریت پروژه و...)
۵- ساختار و روال¬های پیش¬بینی شده برای كنترل و مدیریت پروژه و تأیید صحت خروجی¬ها
۶- روال¬ها، متدولوژی و استانداردهای پیشنهادی برای اجرای شرح خدمات
۷- نحوة ارائه زمانبندی و پوشش كامل و بموقع شرح خدمات
۸- مبلغ پیشنهادی

اطلاعات تماس: 
جهت پاسخگویی به سوالات فنی : ۱- آقای دکتر احسان آریانیان - در رابطه با موضوع کلان داده‌ها با شماره تماس : ۸۴۹۷۸۱۴۳ آدرس ایمیل : ehsan_arianyan@itrc.ac.ir می باشند. ۲- آقای دکتر محمدرضا احمدی- در رابطه با موضوع رایانش ابری باشماره تماس : ۸۴۹۷۷۳۱۰ آدرس ایمیل :m.ahmadi@itrc.ac.ir می باشند.