فراخوان پروژه " استخراج شاخصها و طراحي، پياده سازي و ایجاد سامانه داشبورد مديريتي"

شما اینجا هستید

بازه زمانی: 
چهارشنبه, ۹ مهر, ۱۳۹۹ الی شنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۹
تمدید: 
تمدید برای بار اول تا ۱۱بهمن
توضیحات: 

برای شرکت در فراخوان پروژه " استخراج شاخص­ها و طراحي، پياده­ سازي و ایجاد سامانه داشبورد مديريتي"، تکمیل و ارائه فرمهای زیر و تحویل آنها به همراه نامه رسمی به دبیرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به نام معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه، به صورت مهر و موم شده الزامی است (پاکت پیشنهاد قیمت به صورت مجزا از پاکت فرمهای دیگر):

فرم ارائه سوابق علمی- اجرایی (فرم شماره ۴۷۱)
رزومه پرسنل پیشنهادی برای مشارکت در پروژه
فرم پیشنهاد پروژه بدون قیمت (برونسپاری)- (فرم شماره ۴۵۷)
فرم پیشنهاد قیمت پروژه (برونسپاری) – (فرم شماره ۴۵۸)

برگه درخواست ارائه پیشنهاد (RFP)

پیوست فنی
 

 

 

مبادی ارتباطی:

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا وجود مشکلات احتمالی در تکمیل فرمها با شماره تماس ۸۴۹۷۷۸۱۷ و یا پست الکترونیکی esc@itrc.ac.ir  تماس حاصل فرمایید.