فراخوان "همکاری در پروژه پژوهشی انتقال نوری"

شما اینجا هستید

بازه زمانی: 
شنبه, ۷ تير, ۱۳۹۹ الی شنبه, ۱۴ تير, ۱۳۹۹
توضیحات: 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) درخصوص انجام پروژه با موضوع "پژوهش و بررسی جامع شبکه های انتقال و ارائه راهکار" در نظر دارد انجام بخشهایی از آن را فراخوان نماید. لذا از دانشگاهها، شرکت ها و متخصصین فعال و دارای سابقه کاری در حوزه شبکه و تجهیزات انتقال نوری تقاضا می شود نسبت به ارسال روزمه به دبیرخانه پژوهشگاه حداکثر به مدت یک هفته اقدام نمایند.