فراخوان در حوزه خدمات فضای مجازی کودک

شما اینجا هستید

پروژه¬ای پژوهشی در حوزۀ  خدمات فضای مجازی کودک در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به همکاری کارشناسان با حداقل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته¬های «جامعه¬شناسی، فرهنگ، حقوق، روانشناسی، ارتباطات، اقتصاد» دارد. مدت زمان این پروژه حداکثر ۸ ماه و امکان فعالیت بصورت دورکاری نیز وجود خواهد داشت. متقاضیان و واجدین شرائط لطفاً جهت درخواست همکاری رزومۀ خود را به آدرس cop@itrc.ac.ir  ارسال نمایند.

بازه زمانی: 
يكشنبه, ۱۵ مهر, ۱۳۹۷
توضیحات: