فراخوان ارزیابی ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید دوربین‌های مداربسته

شما اینجا هستید

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد ارزیابی کیفی از تمامی پیمانکاران حقوقی مرتبط با موضوع مناقصه ، ارزیابی کیفی به عمل آورد. لذا از تمامی پیمانکاران واجد شرایط و دارای سوابق، امکانات و تجربیات دعوت می شود جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ انتشار آگهی  تا مورخه ۹۶/۳/۲۰ با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به آدرس : تهران- خیابان کارگر شمالی- روبروی سازمان انرژی اتمی- مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)- اداره بازرگانی- سرکار خانم منوچهری، مراجعه نموده و مدارک ارزیابی کیفی را دریافت نمایند و پس از تکمیل مدارک و تهیه مستندات مربوطه در پاکت در بسته، حداکثر تا ساعت ۱۴ مورخ ۹۶/۳/۳۰ به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
• شرایط اعلام شده می بایست به مهر و امضا صاحبان مجاز شرکت رسیده باشد.
• پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از بررسی اسناد و مدارک تحویلی بر اساس چارچوب‌های تعریف شده در اسناد به ارزیابی کیفی اقدام و از واجدین شرایط پس از احراز صلاحیت نهایی جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
• بدیهی است ارائه مدارک و اسناد ارزیابی کیفی هیچگونه حقی را برای متقاضیان  جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

               مدیریت  تدارکات و پشتیبانی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

بازه زمانی: 
سه شنبه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۶