فراخوان «مشاوره پژوهشي تعیین الزامات، مولفه ها، شاخصهای مدل مطلوب ابرررايانه سيمرغ و ارزيابي نسخه ارائه شده»

شما اینجا هستید

برای شركت در فراخوان «مشاوره پژوهشي تعیین الزامات، مولفه ها، شاخصهای مدل مطلوب ابرررايانه سيمرغ و ارزيابي نسخه ارائه شده»، تکمیل و ارائه فرم های زیر و تحويل آنها به همراه نامه رسمي به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات به نام معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه ارتباطات، بصورت مهر و موم شده الزامی است (پاکت پیشنهاد قیمت مجزا از پاکت فرم های دیگر):

۱.  فـرم ارائه سوابق علمی - اجرایی شركت (فرم شماره ۴۷۱)

۲. رزومه پرسنل پيشنهادي براي مشارکت در پروژه

۳. فرم پیشنهاد پروژه-بدون قیمت (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۷)

۴. فرم پیشنهاد قیمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۸)

 

فایل توضیحات تکمیلی فراخوان «مشاوره پژوهشي تعیین الزامات، مولفه ها، شاخصهای مدل مطلوب ابرررايانه سيمرغ و ارزيابي نسخه ارائه شده

فراخوان جذب مشاور براي پروژه «پایش و راهبری طرح ابررایانه سیمرغ و انجام مطالعات تحقیقاتی جهت توسعه آن - نسخه ۳

بازه زمانی: 
سه شنبه, ۱۱ شهريور, ۱۳۹۹ الی سه شنبه, ۱۸ شهريور, ۱۳۹۹