سالن فردوسي

شما اینجا هستید

فارسی

سمینار شرح فعالیت هاو دستاوردهای پروژه «مطالعه ابعاد فنی فناوری زنجیره بلوکی»

با توجه به مأموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رصد فناوری های نوظهور و کسب آمادگی برای ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی و انتقال دانش فنی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور پشتیبانی علمی و حمایت از صنعت و بازار و افزایش آمادگی ایشان برای مواجهه با فناوری های جدید، پروژه مطالعه ابعاد فنی فناوری زنجیره بلوکی در گروه سکوهای فناوری اطلاعات پژوهشکده فناوری اطلاعات به مدت ۴ ماه از مرداد لغایت آذرماه ۱۳۹۷ تعریف گردید. در این پروژه پس از پرداختن به مفاهیم و معماری زنجیره بلوکی، کاربردهای این فناوری در بخش های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه نهم فروم کلان داده‌ها با موضوع حکمرانی داده‌ها

حکمرانی داده‌ها به عنوان یک فرآیند کل نگر در دو سطح سازمانی و ملی جهت مدیریت داده از منظر رعایت حقوق وضع‌شده در زمینه داده‌ها، انطباق فرآیند‌های مدیریت داده با قوانین و مقررات، کاهش ریسک و ارتقای ارزش تصمیمات اخذشده بر مبنای داده‌ها، حفظ و ارتقای کیفیت داده‌ها و مدیریت چرخه حیات داده‌ها مطرح می‌باشد. حکمرانی داده‌ها در سطح ملی به مجموعه ای از سیاست‌ها، اقدامات، فرایندها، استانداردها و نظارت‌هایی اطلاق می شود که به‌منظور مدیریت داده‌ها و رفع و به حداقل رساندن چالش‌‌های موجود در زمینه‌‌های مختلف قانونی، اجتماعی، محیطی، عملیاتی و کسب وکاری وضع و اجرا می شود.

نقش اینترنت اشیا در کاهش مصرف انرژی و کنترل آلودگی‌‌های ناشی از آن

مصرف انرژی عامل ادامه حیات هر موجود زنده ای بوده و  گستردگی نیاز انسان به منابع انرژی همواره از مسائل مهم در زندگی بشر بوده است. انسان‌ها بر خلاف سایر موجودات زنده فقط به اندازه نیازشان انرژی مصرف نمی کنند. آن‌ها با تولید و مصرف بی رویه انرژی، محیط زیست را در معرض خطر قرار داده اند. به طوری که مسائلی مانند بحران انرژی، تغییرات اقلیمی، انقراض جانوران و فجایع طبیعی در هم تنیده اند. انسان به دنبال آن است که علاوه بر جایگزینی انرژی‌‌های پاک با سوخت‌‌های فسیلی به کمک علوم و فناوری بر بحران انرژی و آلودگی‌‌های ناشی از مصرف آن چیره شود.

حملات DDoS و روش‌‌های تشخیص و مقابله با آن

چكیده:

در این سمینار علمی پژوهشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
تعریف حملات DDoS   و طبقه بندی انواع آن .
بررسی روش ‌‌های تولید حملات DDoS
روش‌‌های تشخیص حملات DDoS
روش‌‌های مقابله با حملات DDoS