سالن جاوید الاثربیات موحد (آموزش قدیم)

شما اینجا هستید

فارسی

الزامات توسعه فناوری های کوانتومی در حوزه فاوا

این سمینار در راستای ارایه ی یافته های پروژه "مطالعه ی ابعاد و الزامات سیاستگذاری فناوری های کاربردپذیر کوانتومی در حوزه ی فاوا" که در گروه سیاستگذاری و آینده پژوهی پژوهشکده ی سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا جریان دارد، هدف گذاری شده است.