سالن جاويد الاثر ايرج بيات موحد ( سالن آموزش قديم)

شما اینجا هستید

فارسی

جلسه پنجم فروم اقتصاد دیجیتال (اقتصاد دیجیتال از دریچه تحول دیجیتال)

این سمینار قصد دارد از دریچه تحول دیجیتال به اقتصاد دیجیتال بنگرد و با تمركز بر "همگرایی صنایع"  بالاخص همگرایی صنعت بانكی و صنعت تلكام به تبیین مصادیق و پیامد‌های اقتصاد دیجیتال بپردازد. سپس با تشریح چهار سناریوی محتمل در این خصوص، ویژگی‌ها و پیامد‌های اقتصاد دیجیتال را از منظر دیتایسم بررسی نماید.

دومین نشست علمی زنجیره بلوك

در ادامه نشست قبلی که پیرامون فناوری زنجیره بلوک برگزار شد، پژوهشکده فناوری اطلاعات دومین نشست علمی خود با اعضای انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران و جمعی از کارشناسان بانکی پیرامون اصول فنی و غیر فنی با دیدگاه کاربردی خواهد داشت. در این نشست پیرامون موضوعات زیر به هم‌فکری خواهیم پرداخت. از علاقه‌مندان دعوت به عمل می‌آید تا در این نشست علمی حضور به هم رسانند.
• آشنایی با شبکه‌‌های توزیع‌شده اطلاعات
• بررسی قابلیت استفاده از ایده نپستر در انتقال ارزش
• دو مشکل اصلی انتقال ارزش توزیع‌شده
• اصول حاکم بر زنجیره بلوک
• جریان یک تراکنش در زنجیره بلوک

آنتن‌‌های فضایی

طراحی آنتن­‌‌های ماهواره ای، با توجه به شرایط محیطی فضایی از پیچیدگی‌‌های خاص خود برخوردار بوده و با آنتن‌‌های زمینی تفاوت‌‌های اساسی دارد. تكنولوژی‌های متفاوتی مانند آنتن‌‌های رفلكتوری با سطح شكل داده شده، آنتن‌‌های دوگانه با سطح شكل داده شده، آنتن‌‌های رفلكتوری با تغذیه آرایه ای و آنتن‌‌های آرایه بازتابی برای تحقق آنتن ماهواره GEO قابل استفاده است كه با توجه به ماموریت و الزامات فنی، هر كدام از این تكنولوژی‌ها قابل استفاده است. در این کارگاه ابتدا راجع به تاریخچه توسعه آنتن‌‌های فضایی بحث میشود و مسائل مربوط به طراحی آنتن‌‌های ماهواره ای به خصوص در مدار GEO توضیح داده میشود.

صفحه‌ها