سالن ایرج بیات موحد (سالن آموزش قدیم)

شما اینجا هستید

فارسی

جلسه چهارم فروم فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا

علم ارتباطات کوانتومی، روش­های جدید و قابل‌اطمینانی را برای برقراری ارتباطات ایمن ارائه داده است که از شبکه­های توزیع کلید کوانتومی با تولید و اشتراک‌گذاری کلید امن و مبادله امن اطلاعات به عنوان راهکار کوتاه‌مدت یاد می­شود. استقرار شبکه واقعی توزیع کلید کوانتومی به دلیل نیاز به توسعه معماری شبکه‌ برای اتصال چندین کاربر که ممکن است خیلی دور از یکدیگر باشند ساده نیست ولیکن در حال حاضر این شبکه‌ها با استفاده از زیرساخت‌های شبکه کلاسیک و همزیستی ارتباطات کلاسیک و کوانتومی راه خود را به دنیای واقعی پیدا کرده که شبکه‌های توزیع کلید کوانتومی پیاده‌سازی شده در دنیا گواه آن است.

جلسه ششم فروم اقتصاد دیجیتال: تاثیر دیجیتالی شدن بر متغیر‌های کلان اقتصادی ایران

فناوری‌های دیجیتالی نقش روزافزونی در اقتصاد کلان  بویژه  در مواردی مانند رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، و جنبه‌‌های دیگر اقتصاد ایفا می‌کنند. گستره و اهمیت این تحولات و تاثیرات، سوالات مهمی در بر دارد زیرا مسائل زیربنایی سنجش و متدولوژی آن، همچنان لاینحل باقی مانده است.
- پیشران‌های  اصلی اقتصاد دیجیتال چگونه باید شناخته و سنجیده شوند؟
- سرمایه‌گذاری‌‌های درسطح صنعت  و در سطح کل اقتصاد  مرتبط با تجارت الکترونیک، شامل سرمایه‌گذاری در تجهیزات و نیروی کار شاغل در فناوری اطلاعات، کدام هستند؟

بررسی وضعیت موجود کسب و کار‌های کلان داده‌ها در کشور

شعار اتحادیه جهانی مخابرات در سال ۲۰۱۷ با عنوان «داده‌‌های بزرگ برای تأثیر بزرگ»، بهترین تعبیر برای نمایش قدرت کلان‌داده‌ها جهت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ذینفعان از جنبه‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. در همین راستا، توسعه فناوری"کلان‌داده‌ها"، با تأثیرگذاری بر شئون مختلف اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند بستری جهت ارتقای نوآوری و موتور محرك اشتغال‌زایی و حرکت کشور در مسیر پیشرفت و توسعه باشد.