بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

فارسی

ارتباطات کوانتمی

در دهه‌های اخیر، ترافیک شبکه‌های مخابراتی افزایش چشمگیری داشته اند. با تحقق شبکه ارتباطی نسل پنجم و اینترنت اشیا، فناوری ارتباطات و پردازش اطلاعات با رشد روزافزون تقاضا برای افزایش ظرفیت و امنیت شبکه‌ها و هم چنین افزایش سرعت پردازش محاسبات حجیم مواجه خواهد بود. فناوری کوانتوم راه حلهای بی بدیلی برای هر یک از این چالشها ارائه داده است.
علم محاسبات کوانتومی نویدبخش ساخت کامپیوترهایی با قدرت محاسبات بسیار بالا، ورای قابلیت ابرکامپیوترهای کلاسیکی موجود است و علم ارتباطات کوانتومی، انتقال اطلاعات به روشهایی کاملاً امن را تضمین میکند.

Optimal Power Allocation in Device-to-Device Communication with SIMO Uplink Beamforming

In order to provide local services, one approach is to use license exempt spectrum of wireless local area networks (WLANs). Another approach is data transmission on a licensed band in a coordinated and planned network. Toward this second approach, device-to-device (D2D) communication has been studied extensively, where nearby users can transmit data directly to each other with reused cellular resource blocks. We discuss about the technology trend, applications, and the future of  D2D communication. Furthermore, we formulate and solve the following problem: