بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

فارسی

هوش مصنوعی و تحلیل داده عظیم: فرصت‌ها و چالش‌ها

   در یک دهه اخیر فناوری تحلیل داده و اطلاعات  (Data and information analysis)به یکی از مهمترین مکانیزم‌های بهینه‌سازی فرایند‌ها و تصمیم‌ها و در نتیجه افزایش سودآوری تبدیل شده است. فناوری‌ای که در سالهای اخیر از آن با عنوان "علوم داده"  (Data Science)یاد می‌کنند. علوم داده تقریبا در همه زمینه‌ها و حوزه‌های علم، فناوری، خدمات و صنعت مولد تغییرات و تاثیرات بسیار شگرفی بوده است، و در پنج سال اخیر پیشرفت‌های شایانی در ابعاد استراتژیک، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ِ این شاخه از علوم وجود داشته است.

سامانه پایش و ارزیابی موتور جستجو

با توجه به اینکه موفقیت یک موتور جستجو در جذب کاربران بیشتر است و دستیابی به این هدف ‌ تنها با تامین نیازهای کاربران و سرویس دهی مناسب به آنها حاصل می­شود لذا لازم است نحوه سرویس دهی موتور جستجو به صورت مستمر تحت رصد و ارزیابی قرار گیرد که این امر موجب جهت دهی توسعه‌های آتی متناسب با نیازهای کاربران نیز خواهد گردید. لذا سامانه پایش و ارزیابی موتور جستجو با هدف ارزیابی مستمر، جامع و همه جانبه خدمات جستجو و فراهم سازی بستر ارزیابی عملکرد موتور جستجوی بومی در مقایسه با نمونه‌های خارجی موفق توسعه داده شده است.

Intelligent & Connected Vehicles

Introduction to Intelligent Vehicles and applications, Intelligence penetration in Vehicles, Vehicular Ad hoc Network (VANET), Different technologies in vehicle communication, Vehicle communication scenarios and architecture, VANET specifications and requirements, VANET application for public safety and private, An Example of connected vehicles application for cooperative localization

ارزیابی امنیتی سامانه‌های کنترل صنعتی

سامانه‌های کنترل صنعتی از اجزای کلیدی در زیرساخت‌های صنعتی، و به عنوان زیرساخت‌های حیاتی هر کشوری هستند. امنیت در این سامانه‌ها مستقیما بر امنیت زیرساختهای حیاتی و در نتیجه امنیت ملی تأثیر می‌گذارد. با توجه به این اهمیت این سامانه‌ها می‌توانند کانون تهدیدات امنیتی باشند. در این راستا، امروزه گزارشها از ضعف‌های امنیتی و یا حوادث رخ داده رو به افزایش است. نگاه به موضوع امنیت در این حوزه سابقا از نوع فیزیکی بوده و امروزه با گسترش و یکپارچه سازی با حوزه IT و استفاده از افزارهای استاندارد و همه منظوره جنبه سایبری یافته است.

بکارگیری Excel در ارزیابی اقتصادی طرح‌ها

 هدف از این کارگاه، ارزیابی اقتصادی طرح‌ها بر مبنای تکنیک‌های اقتصاد مهندسی است. ابتدا تکنیک‌های ارزش حال، ارزش یکنواخت سالیانه، نرخ بازگشت سرمایه، نسبت هزینه به فایده و دوره بازگشت سرمایه معرفی می‌شوند و سپس کاربرد نرم افزار اکسل در ارزیابی هر یک از انها مورد بررسی قرار می‌گیرد آشنایی مقدماتی با مباحث اقتصاد مهندسی، در تسریع فراگیری مطالب ارائه شده در کارگاه موثر است.

صفحه‌ها