پژوهشگاه ارتباطات و فناوری ا طلاعات

شما اینجا هستید

فارسی

بستر تست و توسعه Massive MIMO زیر۶GHz در۴G و ۵G و امکانسنجی توسعه موج میلیمتری

در دنیا حرکت به سمت ۵G با شروع آزمایشگاه نسل چهار و بهره برداری از سرویس های جدید در این آزمایشگاه انجام شده است. در ادامه با تغییرات در واسط هوایی از واسط LTE به ۵G-NR و همچنین الحاق سرویس های موج میلیمتری نسبت به حرکت به آزمایشگاه نسل پنجم اقدام می گردد. در این راستا بستر تست ( آزمایشگاه) مرکز تحقیقات نیز  از دو بخش ایستگاه پایه و تجهیزات کاربری تشکیل می‌شود که هر بخش از دو جزء سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل می‌شود.

جلسه سی و هفتم فروم نسل پيشرو ارتباطات (۵G‏) Recent Developments and Future Plans of 700 MHz band

This presentation focuses on recent developments and future plans of 700 MHz band.‎ The state of mobile broadband in whole of world and the requirement of 700 Hz band for the mobile network operator are first addressed.‎ In this regard, regulatory challenges in this migration from broadcasting channel toward mobile broadband, and experiences of some regulatory companies such as FCC, Ofcom, are studied.‎

بررسی و امکان سنجی راه انـدازی آزمایشگاه ارزیـابی و اعتبارسنجی خدمات پـیـام رسـان

تست و ارزیابی نرم‌افزار فرآیند اجرای یک برنامه کاربردی با هدف پیدا کردن اشکالات و متعاقبا بهبود کیفیت آن است. در این راستا تست و ارزیابی نرم‌افزار به عنوان یك فرایند كلیدی در تضمین كیفیت سیستم‌‌های نرم افزاری ایفاء نقش می‌كند. در حال حاضر تست به عنوان یك صنعت در حوزه نرم‌افزار محسوب می‌شود و ارزیابی نرم‌افزارها و پیام‌رسانها از آن جهت که نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی شده و کاربران را برای استفاده از آنها راهنمایی می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای ارزیابی پیام‌رسانها در آزمایشگاه باید نیازمندی‌های تست و بخش‌های مختلفی که باید ارزیابی شوند شناسایی شوند.

همایش راهبردی و مدیریت فناوری اطلاعات

ردیف نام سخنران فایل تصویری
۱ سلجوقی