پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

فارسی

بیستمین جلسه هم اندیشی ۵G

موضوع: شبکه‌‌های فوق متراکم: دیدگاه‌‌های فنی و اقتصادی
هدف: بررسی شبکه‌‌های فوق متراکم و دیدگاه‌‌های فنی و اقتصادی پیاده سازی فوق متراکم
حاضرین جلسه: پدرام ملکی، فرامرز رستگار، مجید فردوسیان، نرگس نوری، علی ابوالقاسمی، سوسن موذنی، فروغ خوشبختیان، امیر عبدالهی، علی اصغر دهقانی، مهناز حاجی عابدی، نیلوفر کریمی آذر، سیامک حسین خلج، زاهده افشار، زهرا کوشکی

ساختار محیط مشاركت كسب و كارها در طرح توسعه جویشگر بومی

یكی از الزامات دستیابی به اهداف تعیین شده در طرح توسعه جویشگر بومی، ارتقای جایگاه بنگاه­‌‌های كوچك و متوسط و به تبع آن گسترش اكوسیستم كارآفرینی و توسعه­ محیطی به منظور رشد و حمایت از کسب و کار‌های مرتبط با جویشگر‌های بومی است که خدماتی پیشرفته و با  ارزش افزوده بالا ارائه می­کنند. محیط­ مشاركت كسب و كارها دانش لازم برای توسعه­ خدمات مرتبط را فراهم نموده و الزامات ساختاری، فرآیندی، مدل ارائه­ خدمات و مسیر دستیابی به توسعه­ پایدار و مستمر را مشخص می­كند. در نیل به این مقصود ایجاد فضای مناسب برای توسعه نوآوری و کارآفرینی و گسترش تعامل و همکاری کسب و کارها مدنظر قرار گرفته است.

فرایند نوآوری و تجاری سازی طرح جویشگر (با تمرکز بر کارکردها)

در سال‌های اخیر توجه گسترده ­ای به مفهوم نظام نوآوری به عنوان فرایندی برای تحلیل، سیاست­گذاری و تبیین راهبرد‌های نوآوری شده ­است. این رویکرد امکان آن را فراهم می­کند تا بتوان کارکرد‌های مرتبط با فرایند نوآوری و تجاری­ سازی و نهادها و بازیگران درگیر را شناسایی نمود. هدف از ارائه این سمینار تبیین به­ کارگیری رویکرد قابلیت محور نظام نوآوری در تحلیل کارکرد‌های طرح جویشگر در راستای تجاری­ سازی محتوا و خدمات مطابق با گام­‌‌های نقشه راه رشد کسب و کار‌های جویشگر بومی می­باشد.

چارچوب توسعه خوشه محتوا و خدمات جویشگر بومی

چكیده :

نوآوری و رشد اقتصادی پایدار از تركیب منحصر ب­فردی از شركتها كه در حوزه دانش و فرایند‌های ایجاد ارزرش به یكـدیگر متصـل هستند، شكل می­گیرد. كاهش هزینه مبادله، كاهش هزینه ورود به بازار‌های جدید، تسریع فرایند یادگیری و توسعه مهارت‌های مشترك از جمله دلایل شکل­ گیری خوشه ­ها و شبکه ­ها می­باشد.

سمینارعلمی "تحلیل وضعیت محتواو خدمات محتوایی مبتنی بر وب"

چكیده :

هدف از برگزاری این سمینار ارائه پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه محتوای مبتنی بر وب در طرح جویشگر است. بدین منظور، ابتدا، مفاهیم بنیادین در این حوزه ارائه شده، سپس، محتواها و خدمات مبتنی بر وب پرکاربرد از منظر موضوعی با توجه به شاخص الکسا مورد بررسی قرار می گیرند. سپس، زنجیره ارزش محتوا و عناصر تشکیل دهنده آن ارائه شده و در نهایت نهادها و مراجع داخلی و خارجی درگیر در ارزیابی و شاخص گذاری به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می گیرند.

سمینار "طراحی و تبیین مدل تحلیل و سنجش اثرگذاری فاوا بر توسعه پایدار"

چكیده :

یكی از شاخه­‌های مهم علم و فناوری كه می­تواند نقش موثری در هموارنمودن مسیرِ رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته ­باشد، فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) است. در این سمینار به­دنبال ارایه و معرفی پژوهش انجام شده برای طراحی مدل سنجش میزان تاثیرات فاوا بر توسعه پایدار و ابعاد آن متناسب با بوم ایران می­باشیم. پیامد‌های توسعه فاوا و نقش آن در بهبود شاخص­‌های توسعه پایدار و نحوه­ اندازه­گیری آن برای بوم ایران از اهداف این سمینار می‌باشد.

آموزش و معرفی SDR

ردیف فایل تصویری
۱ Segment1.mp4

نوزدهمین جلسه هم اندیشی ۵G

موضوع:۵G  و انقلاب صنعتی چهارم
هدف: بررسی انقلاب صنعتی چهارم و حضور ۵G در انقلاب صنعتی چهارم

حاضرین جلسه: پدرام ملکی، فرامرز رستگار، مجید فردوسیان، نرگس نوری، علی ابوالقاسمی، سوسن موذنی، فروغ خوشبختیان، امیر عبدالهی، علی اصغر دهقانی، مهناز حاجی عابدی، نیلوفر کریمی آذر، سیامک حسین خلج، زاهده افشار

صفحه‌ها