پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

فارسی

پروفایل حفاظتی مسیریاب

ردیف فایل تصویری
۱ Segment1

کلان داده‌ها

ردیف فایل تصویری
۱ Segment1 Segment2

دوره آموزشی QROi

ردیف فایل تصویری
۹۵/۱۱/۱۰
۱ Segment1.mp4

صفحه‌ها