پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

فارسی

دومین نشست علمی زنجیره بلوك

در ادامه نشست قبلی که پیرامون فناوری زنجیره بلوک برگزار شد، پژوهشکده فناوری اطلاعات دومین نشست علمی خود با اعضای انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات ایران و جمعی از کارشناسان بانکی پیرامون اصول فنی و غیر فنی با دیدگاه کاربردی خواهد داشت. در این نشست پیرامون موضوعات زیر به هم‌فکری خواهیم پرداخت. از علاقه‌مندان دعوت به عمل می‌آید تا در این نشست علمی حضور به هم رسانند.
• آشنایی با شبکه‌‌های توزیع‌شده اطلاعات
• بررسی قابلیت استفاده از ایده نپستر در انتقال ارزش
• دو مشکل اصلی انتقال ارزش توزیع‌شده
• اصول حاکم بر زنجیره بلوک
• جریان یک تراکنش در زنجیره بلوک

مقدمه ای بر محاسبات کوانتومی و کاربرد‌های آن

As Moore's law reaches its limits, quantum computers hold the promise of solving types of problems far beyond the capability of existing computers.‎ For this to happen, quantum computers leverage quantum mechanical effects, most specifically superposition, to achieve massive computational parallelism.‎ Major areas that are expected to be revolutionized by quantum computation are chemistry and materials science, security and cryptography, artificial intelligence and financial services.‎

مسائل بهینه سازی گسسته در تخصیص منابع شبکه‌‌های بی سیم

مسائل بهینه‌سازی موجود در سناریو‌های مختص نسل پنجم دارای پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به  مسایل بهینه سازی در بستر سایر نسل‌هاست. در اینگونه سناریوها شاهد موارد زیادی هستیم که منجر به رسیدن به یک مساله بهینه‌سازی ترکیبی MINLP [1]‎ می‌شود.  بنابراین  مسائل گسسته در حوزه بهینه‌سازی سناریو‌های موجود در نسل پنجم بسیار حائز اهمیت می‌باشند و سهم زیادی از این مسائل را در بر می‌گیرند. در این کارگاه  به بررسی روش‌‌های حل مسایل بهینه‌سازی گسسته می‌پردازیم. اگرچه روش‌‌های زیادی برای حل مسائل بهینه‌سازی گسسته وجود دارند ما منتخبی از آنها را که اعتبار بیشتری دارند بررسی خواهیم کرد.

روش‌‌های بهینه سازی چندهدفه

بهینه‌سازی و تخصیص بهینه‌ی منابع در شبکه‌‌های مخابرات بی‌سیم از جمله روش‌‌های کارآمد بهبود بهره‌وری سیستم می‌باشد. با توجه به هدف اصلی که مسئله‌ی بهینه‌سازی دنبال می‌کند، ابعاد سیستم و همچنین فناوری‌‌های استفاده شده در شبکه مسئله‌‌‌های بهینه‌سازی که می‌توان طرح کرد از نظر پیچیدگی و روش حل از هم متمایز می‌شوند.

همایش جویشگر بومی

ردیف فایل تصویری
روز اول Segment1.mp4

صفحه‌ها