پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

فارسی

مسائل بهینه سازی گسسته در تخصیص منابع شبکه‌‌های بی سیم

مسائل بهینه‌سازی موجود در سناریو‌های مختص نسل پنجم دارای پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به  مسایل بهینه سازی در بستر سایر نسل‌هاست. در اینگونه سناریوها شاهد موارد زیادی هستیم که منجر به رسیدن به یک مساله بهینه‌سازی ترکیبی MINLP [1]‎ می‌شود.  بنابراین  مسائل گسسته در حوزه بهینه‌سازی سناریو‌های موجود در نسل پنجم بسیار حائز اهمیت می‌باشند و سهم زیادی از این مسائل را در بر می‌گیرند. در این کارگاه  به بررسی روش‌‌های حل مسایل بهینه‌سازی گسسته می‌پردازیم. اگرچه روش‌‌های زیادی برای حل مسائل بهینه‌سازی گسسته وجود دارند ما منتخبی از آنها را که اعتبار بیشتری دارند بررسی خواهیم کرد.

روش‌‌های بهینه سازی چندهدفه

بهینه‌سازی و تخصیص بهینه‌ی منابع در شبکه‌‌های مخابرات بی‌سیم از جمله روش‌‌های کارآمد بهبود بهره‌وری سیستم می‌باشد. با توجه به هدف اصلی که مسئله‌ی بهینه‌سازی دنبال می‌کند، ابعاد سیستم و همچنین فناوری‌‌های استفاده شده در شبکه مسئله‌‌‌های بهینه‌سازی که می‌توان طرح کرد از نظر پیچیدگی و روش حل از هم متمایز می‌شوند.

همایش جویشگر بومی

ردیف فایل تصویری
روز اول Segment1.mp4

پروفایل حفاظتی مسیریاب

ردیف فایل تصویری
۱ Segment1

کلان داده‌ها

ردیف فایل تصویری
۱ Segment1 Segment2

صفحه‌ها