پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

فارسی

Caching in Ultra Dense Cellular Networks

Caching the content closer to the user equipments (UEs) in heterogenous cellular networks (HetNets) improves user-perceived Quality-of-Service (QoS) while lowering the operators backhaul usage/costs.‎ Nevertheless, under the current networking strategy that promotes aggressive densification, it is unclear whether cache-enabled HetNets preserve the claimed cost-effectiveness and the potential benefits.‎

جلسه سوم فروم فناوری های کوانتومی کاربردپذير در حوزه فاوا

معرفی زیرشاخه های اصلی حوزه رمزنگاری پساکوانتومی

آشنایی با کامپیوترهای کوانتومی و توان پردازشی آن‌ها

آشنایی با رمزنگاری پساکوانتومی مشبکه مبنا

بررسی طرح‌های ارائه شده در فراخوان NIST

معرفی دانشگاه‌ها و موسسات پیشرو در حوزه رمزنگاری پسا کوانتومی

جلسه هشتم فروم اقتصاد ديجيتال

تبيين اجمالي مدل تحول ديجيتال ۲۰۲۰
تحلیل‌های كليدي از ارزيابي بلوغ ديجيتال سازمان‌های ايراني
اهميت نگاه چابك در تحول ديجيتال
لزوم رويكرد تجربه گري در تحول ديجيتال
نقش متدولوژي در موفقيت تحول ديجيتال
اهميت ارتقاء تجربه كاركنان در ديجيتالي شدن
رهبري ديجيتال: شرط لازم و نه كافي براي موفقيت
فرهنگ ديجيتال: كاري شبيه كاشت بامبو!
اشتباهات رايج در حكمراني ديجيتال
لزوم سرمایه‌گذاری ديجيتال هوشمند
وضعيت زیرخط فقر مهارت و استعداد ديجيتال در سازمان‌های ايراني

جلسه دوم آشنایی با مفاهیم رایانش کوانتومی

مفاهیم رایانش کوانتومی
بررسی شرکت‏ها و دانشگاه‏ها
علم‏سنجی در حوزه رایانش کوانتومی
کاربردهای رایانش کوانتومی
بررسی روش‏های اصلی ساخت رایانه کوانتومی

سمینار گذر به IPv6 در شبکه IP کشور

هم اکنون بسیاری خدمات در جامعه ما و جامعه جهانی بر بستر اینترنت ارائه می­شود. پروتکل ارتباطی این شبکه از آغاز IPv4 بوده است. با توجه به اتمام فضای آدرس در IPv4 ، نسخه جدیدی از پروتکل IP به نام IPv6 برای جانشینی آن استاندارد شده ولی این نسخه قابلیت پشتیبانی از نسخه قبلی(IPv4) را ندارد.

صفحه‌ها