پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات

شما اینجا هستید

فارسی

دستاورد‌های پروژه تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سامانه بومی رتبه‌بندی و پایش وب‌سایت‌ها

پروژه "تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی و پیاده‌سازی سامانه بومی رتبه‌بندی و پایش وب‌سایت‌ها" به منظور ایجاد یک جایگزین مناسب برای رتبه‌بند‌های غیربومی در کشور با تکیه بر منابع داده‌ای قابل اعتماد، تعریف و انجام پذیرفته است.
رتبه بندی وب سایت‌ها تعیین می¬کند چه وب سایت‌هایی از دید کاربران، محبوب تر بوده‌اند. رتبه بندی شامل مکانیزمی برای سنجش محبوبیت وب سایت‌ها است که براساس معیار‌های از پیش تعیین شده ای انجام می پذیرد.

کشف سلسله مراتب جوامع در شبکه‌‌های اجتماعی بزرگ

در شبکه‌‌های پیچیده‌ای همچون شبکه‌‌های اجتماعی دنیای واقعی، گره‌ها از طریق یال‌هایشان با یکدیگر جوامعی را تشکیل می‌دهند، بطوریکه چگالی یال‌ها در یک جامعه زیاد، و در میان دو جامعه کم است. وجود این جوامع در شبکه‌‌های اجتماعی می‌تواند اطلاعات مهمی، از جمله وابستگی و وجود شباهت‌‌های رفتاری در بین گره‌‌های یک جامعه، را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. به عنوان مثال، شبکه اجتماعی پژوهشگران می‌تواند بیانگر زمینه‌‌های تحقیقاتی باشد.

معرفی فناوری ارتباطات کوانتومی نوری

در دو دهه گذشته شاهد ظهور فناوری‌‌های نوینی بوده ایم که بر مبنای کنترل خواص کوانتومی ذرات منفرد (مانند الکترون‌ها و فوتون‌ها) بنا شده اند.فناوری‌‌های کوانتومی از قوانین مکانیک کوانتومی مانند برهم نهی، درهم تنیدگی، اصل عدم قطعیت و اندازه گیری کوانتومی برای ایجاد قابلیت‌‌های کاربردی جدیدی استفاده می کنند که امکان دستیابی به آنها در دنیای کلاسیک غیرممکن است. ارتباطات کوانتومی یکی از فناوری‌‌های کوانتومی است که نه تنها توانسته است مرحله تحقیقات آزمایشگاهی و تست‌‌های میدانی را با موفقیت پشت سربگذارد بلکه نمونه‌‌های تجاری را نیز به بازار عرضه کرده است.

صفحه‌ها