پزوهشکاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

شما اینجا هستید

فارسی

معرفی سامانه متن باز ترجمه ماشینی ترگمان

فعالیت طراحی و تولید سامانه‌‌های ترجمه ماشینی در اواخر دهه هشتاد در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز گردید. در این راستا مرکز به عنوان متولی و کارفرمای این فعالیت از همکاری بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در این خصوص استفاده نموده است. سامانه‌‌های ترجمه ماشینی فرازین و ترگمان از خروجی‌‌های این فعالیت می‌باشند. توسعه سامانه فرازین با همکاری دانشگاه تهران و سامانه ترگمان با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب طرح‌‌های پژوهشی برای بهبود کارایی مترجم ‌‌های دو سویه فارسی- انگلیسی صورت گرفته است.