بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

مشاوره در طراحی مرکز داده شرکت مخابرات ایران

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی):
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: شرکت مخابرات ایران
تاریخ شروع و پایان: 1392/01/31 الی 1392/07/30
سبد پژوهشی: پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲)
وضعیت پروژه: