بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

طراحی و ساخت آنتن دوپلاریزه دوبانده موبایل(870-960/1710-1880MHz)

پژوهشکده: پژوهشکده فناوری ارتباطات
گروه پژوهشی:
مجری پروژه (حقوقی): دانشگاه علم و صنعت ايران
مجری پروژه (حقیقی):
مشتری: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ شروع و پایان: 1386/09/21 الی 1387/06/21
سبد پژوهشی: خدمات و تولیدات (سبد ۱)
وضعیت پروژه: