ارائه چارچوبی نوین برای طراحی سامانه‌های فراگیری الکترونیکی و شخصی سازی محتوا، جهت نیل به سازمانهای یادگیرنده/هوشمند، مبتنی بر مدیریت دانش

شما اینجا هستید

تاریخ شروع و پایان: 
سه شنبه, ۱۹ تير, ۱۳۸۶ الی سه شنبه, ۱۸ تير, ۱۳۸۷
نوع پروژه: 
درون‌سپاری
تاریخ عقد قرارداد: 
جمعه, ۱۱ خرداد, ۱۳۸۶ - ۰۳:۳۰
شماره قرارداد: 
۸ ۸۳۶
کد پروژه: 
۸ ۶۳۲ ۱۵۱
پژوهشکده: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات