بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

A Novel No-Reference Quality Assessment Method for H.264 Coded Video

زبان:انگلیسی
نویسنده(ها):ه. فتاحيان
تاریخ انتشار: 1392/04/10
منتشرشده در:Recent Patents on Signal Processing
نوع مقاله:
پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه: گروه سامانه های پردازش و تحلیل داده ها
کشور: