بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

A Content-Based Approach to Medical Images Retrieval

زبان:انگلیسی
نویسنده(ها):ترجمان
تاریخ انتشار: 1392/04/10
منتشرشده در:International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics
نوع مقاله:
پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه: گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
کشور: Iran