بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

Content-based Image Retrieval using OWA Fuzzy Linking Histogram

زبان:انگلیسی
نویسنده(ها):بهشتي
تاریخ انتشار: 1392/04/10
منتشرشده در:Journal of Intelligent & Fuzzy Systems
نوع مقاله:
پژوهشکده: پژوهشکده فناوری اطلاعات
گروه: گروه خدمات و محتوای الکترونیکی
کشور: United States of America