بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

گروه ارزیابی امنیت شبکه و سامانه ها

مژگان ملائی سنگلجی
سرپرست گروه پژوهشی مژگان ملائی سنگلجی

در راستای تحقق راهبردهای کلان امنيت فضای تولید و تبادل اطلاعات، گروه ارزیابی امنیت شبكه و سامانه ها با موضوعات محوری تدوین و توسعه بسته كاري ارزيابي امنيتي زيرساخت‌هاي حياتي و توسعه بومي افزارهاي ارزيابي امنيتي و مشارکت در ارزیابی و تحلیل فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی کشور و  همچنين ايجاد و توسعه آزمايشگاه هاي ارزيابي امنيتي در پژوهشکده امنيت ارتباطات و فناوری اطلاعات مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات شكل گرفته‌است.

• توانمند سازی متولیان زیر ساختهای حیاتی کشور جهت دستیابی به وضعیت امنیتی زیر ساختهای مربوطه
• تسهیل دستیابی متولیان مقابله با حوادث رایانه ای در سطح ملی و زیر ساختهای حیاتی و همچنین متخصصان حوزه ارزیابی به مرجع آسیب پذیری های قابل استناد
• کمک به انتخاب صحیح فناوری ها و سرویسهای در شرف استفاده در کشور
• ايجاد آزمايشگاه هاي ارزيابي امنيتي و تاييد نمونه محصولات و خدمات