بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

پژوهشکده فناوری اطلاعات

دكتر محمدشهرام معین
رییس پژوهشکده دكتر محمدشهرام معین

پژوهشکده فناوری اطلاعات، با هدف رصد، بسط و توسعه دانش و مهارتهای کلیدی در حوزه فناوری اطلاعات، به منظور مدیریت، هدایت و مشارکت در عرصه تحقیقات در حوزه فناوری اطلاعات تاسیس گردیده است. این پژوهشکده با فعالیتهای پژوهشی در زمینه‌های سکوها، سامانه‌ها و خدمات فناوری اطلاعات، از صنعت و بازار فناوری اطلاعات کشور، و نهایتا ارتقای توانمندیهای تحقیقاتی و توسعه ای در این حوزه پشتیبانی می‌کند. کمک به تدوین استانداردهای ملی در حوزه فناوری اطلاعات، ایجاد بسترمناسب برای بومی سازی و توسعه زیرساختها و کاربردهای بومی، و همچنین ایجاد آزمایشگاهای تحقیقاتی، تخصصی و تایید نمونه در حوزه فناوری اطلاعات نیز از ماموریتهای پژوهشکده است. برای پوشش مهمترین حوزه های تحقیقات در پژوهشکده فناوری اطلاعات 4 گروه پژوهشی شکل گرفته است. گروه پژوهشی سامانه های پردازش وب و رایا زبان که با پرداختن به مطالعات بنیادی در زمینه بازیابی اطلاعات و توسعه الگوریتمها از یک سو و حمایت از محصولات موجود از سوی دیگر، به تدریج زمینه و جایگزینی محصولات و سرویسهای موجود را با محصولات بومی فراهم آورد. گروه سامانه های پردازش و تحلیل داده ها، فعالیت‌های خود را بر روی طرح‌هایی همچون ارایه خدمات چندرسانه‌ای بر روی شبکه، ایجاد محیط‌های توسعه و آزمون بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی، توسعه سامانه‌های چندرسانه‌ای و همچنین توسعه سامانه‌های مکان‌پایه ارایه‌گر سرویس تمرکز داده است. در راستای هرچه کاربردی تر نمودن نتایج پژوهش‌ها، و همچنین امکان استفاده از سامانه‌ها و سرویس‌های ایجاد شده توسط پژوهشکده، و با عنایت به رویکردهای مبتنی بر مدیریت دانش و هوشمندسازی سامانه‌ها، گروه خدمات و محتوای الکترونیکی شکل گرفته است. گروه سکوهای فناوری اطلاعات نیز با هدف تشکیل حلقه‌ای واسط میان دستاوردهای روز دنیا، نیازمندی‌های نرم‌افزاری کشور و توانمندسازی زیرساختهای بومی صنعت نرم‌افزار در پژوهشکده فناوری اطلاعات شکل گرفته است.


  • پشتیبانی علمی و فنی صنعت و بازار فناوری اطلاعات کشور


  • شکل دهی و انتقال دانش فنی روز


  • تهیه و تدوین استانداردهای در سطح ملی


  • تایید نمونه تجهیزات و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات


  • ارتقای توانمندی های علمی پژوهشی نهادهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فاوا


چارت سازمانی