بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

پژوهشکده امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ابوذر عرب سرخی
رییس پژوهشکده ابوذر عرب سرخی

در كنار رشد روزافزون فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، مقوله¬ي امنيت اين فناوري ها بسيار مهم و محل توجه بسيار زياد همه كشورها قرار گرفته است. پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) به‌عنوان بازوي تحقيقاتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور را هدايت و راهبري مي كند، اهميت برنامه ريزي و اقدام به موقع جهت ارتقا سطح امنيت در اين زمينه را درك و نسبت به ايجاد پژوهشكده امنيت در سال 1382 اقدام نموده است كه در تيرماه سال 1385 مؤفق با تأسيس پژوهشكده امنيت ارتباطات و فناوري اطلاعات شد. شايان ذكر مي‌باشد كه اين پژوهشكده در قالب يك گروه از بهمن ماه سال  1388 فعاليت خود را آغاز نموده است.


  • تحقيق و پژوهش در زمينه آخرين فناوري‌ها و خدمات امنيت فضاي تبادل اطلاعات(افتا)


  • تدوين و ارائه انواع نظام‌هاي كلان مرتبط با حوزه افتا به مراجع ذيصلاح كشور


  • توسعه ظرفيت‌هاي ملي مورد نياز افتا بخصوص در بخش نيروي انساني و كمك به ارتقا سطح علمي كشور در توليد دانش و فناوري‌هاي افتا


  • كمك به توليد سامانه‌هاي كليدي مورد نياز كشور و انتقال دانش فني زمينه


  • ارائه مشاوره‌هاي تخصصي و كلان به دستگاه‌هاي حاكميتي و اجرايي بخصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات


چارت سازمانی