بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

هیأت امنا

محمدجواد آذری جهرمی
رییس هیأت محمدجواد آذری جهرمی

اعضای هیات امنا:

مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رئیس هیات امنا

دکتر محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه و دبیر هیئت‌امنا و کمیسیون دائمی

مهندس برات قنبری عضو هیات امنا و رئیس کمیسیون دائمی

دکتر علی معینی نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات امنا

دکتر احمدرضا شرافت عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت‌امنا

دکتر سید مصطفی صفوی همامی عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیئت‌امنا

دکتر محمود کمره ای رئیس دانشکده علوم و فنون نوین و عضو هیئت‌امنا

سید هادی نادمی نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و عضو هیئت‌امنا

دکتر رضا فرجی دانا عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو هیئت‌امنا

 

مصوبات هیأت امنا

  • تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنا تصویب نمودار سازمانی وتشکیلا مؤسسه بر اساس ضوابط ومقررات مربوط که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات وفناوری قابل اجار خواهد بود.
  • تصویب آیین نامه های مالی –معاملاتی، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مؤسسه ( از جمله آیین نامه های سفرهای علمی ، بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی) که پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجرا خواهد بود.
  • بررسی وتصویب بودجه سالانه و تفصیلی مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می شود.
  • تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی ومصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط کوشش برای جلب کمکهای مالی و امکانات از اشخاص حقیقی وحقوقی با رعایت ضوابط ومقررات مربوط تعیین نحوه اداره واحدهای تولید، خدماتی، کارگاهی و.... در چارچوب ضوابط ومقررات مربوط تعیین میزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نویسانه، و نظایر آن با رعایت ضوابط ومقررات مربوط
  • بررسی گزارش عملکرد سالانه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می شود و اظهار نظر نسبت به آن

ماده ۸: رئیس

  • رئیس مؤسسه که نماینده قانونی مؤسسه نزد مراجع حقیقی وحقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات وفناوری و حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مدت چهارسال منصوب می شود. پیشنهاد و انتصاب مجدد وی بلامانع است. 

چارت سازمانی