بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مجتبی ذنوبی
مدیر دفتر مجتبی ذنوبی

تامین بستر اطلاعاتی و ارتباطی مطمئن، متداوم و پایدار مورد نیاز کاربران، پژوهشگران و پرسنل پژوهشگاه مستلزم به کارگیری موثر سیستم‌های مدیریتی و تکنولوژی و نیز امکانات و تجهیزات مدرن فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته و کارآمد است که بهره برداری بهینه از آنها مستلزم برخورداری از دانش و اخذ اطلاعات دقیق از عملکرد فرایند‌های مدیریتی دراین زمینه می‌باشد. سازماندهی، ساختاردهی، مدیریت و نظارت بر تبادل اطلاعات در پژوهشگاه و میان این پژوهشگاه با گروه‌های مرتبط بیرونی در شرح وظایف این دفتر قرار دارد.

1- توسعه فراگير و همه جانبه سيستم هاي كاربردي مورد نياز پژوهشگاه و بررسي نياز واحدها و ارائه خدمات به آنها
2- برنامه ريزي به منظورتجهيز ، پشتيباني ، نگهداري و استفاده بهينه از سخت افزارو نرم افزار مورد نياز
3- برنامه ريزي آموزش هاي لازم در خصوص فناوري اطلاعات و امنيت و افزايش مهارتهاي تخصصي كاركنان
4- تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي بهره برداري از سیستمهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
5- مديريت  منابع در جهت رفع نواقص و كاستي هاي سيستم هاي موجود
6- مهندسي مجدد فرآيندها ، تجزيه تحليل و طراحي سيستم ها و روش هاي انجام كار
7- برنامه ريزي لازم به منظور مديريت و كنترل پروژه هاي دفتر فناوري اطلاعات
8- نظارت و ارزيابي مستمر فعاليت هاي اصلي فاوا و انطباق فعاليت ها با سياستهاي كلي پژوهشگاه
9- نظارت بر اجراي طرح هاي رايانه ای پژوهشگاه
10- بررسي و تدوين نظام اطلاعاتي و رايانه اي مورد نياز پژوهشگاه
11- برنامه ریزی در خصوص نگهداري و پشتيباني و استفاده بهينه از سيستمهاي رايانه اي
12- مدیریت منابع در جهت برقراري خدمات اينترنتي پايدار (24*7) به شکل محلي براي کاربران
13-  مدیریت منابع  در جهت برقراري پست الکترونيک سازماني براي پژوهشگران و کارشناسان مرکز
14- تجهيز و بروزآوري سامانه‌هاي اطلاعاتي پژوهشگاه نظير سامانه جامع كتابخانه ديجيتال و سامانه‌هاي مورد استفاده
15- ايجاد تسهيلات دسترسي به مجلات معتبر علمي و پايگاه‌هاي اطلاعاتي الكترونيكي
16- اجراي سياست‌هاي اعلام شده  حوزه فناوری اطلاعات از جانب رياست پژوهشگاه
17-  نظارت بر اجراي استانداردهايIT در سطح پژوهشگاه
18- ارتقاء سطح دانش فني كاركنان جهت بهره برداري مطلوب از فناوري اطلاعات
19-  تدوين و بروز نگه داشتن service catalog    براي پژوهشگاه
20-  راه اندازي service desk   و بهینه سازی پاسخگویی به کاربران
21- برنامه ريزي عملياتي جهت پاسخگويي به نيازها بر اساس اولويت هاي پژوهشگاه
22- كنترل و نظارت بر حسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي و بررسي ميزان اثر بخش بودن آنها
23- بررسي و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسايي ها و مشكلات مربوط به سيستم ها ، فرآيندها  و روشهاي اختصاصي و عمومي موجود  پژوهشگاه و برنامه ريزي براي اصلاح و بهسازي آنها با همكاري واحدهاي ذيربط