بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

دفتر طرح و برنامه

مریم امینیان
مدیر دفتر مریم امینیان

دفتر طرح و برنامه ، ایجاد هماهنگی و تعادل در اجرای برنامه های پژوهشگاه و ترسیم وضعیت راه و چگونگی نیل به اهداف را برعهده دارد. این دفتر با برقراری ارتباط مستمر با واحدهای پژوهشی و اجرایی و نیز جمع آوری اطلاعات و ارایه تحلیل های کارشناسی و با استفاده از شاخص های موثر، در هر مقطع وضعیت انجام امور پژوهشگاه را در زمینه های مالی، اجرایی و کنترلی مورد پایش قرارداده و اطلاعات مورد نیاز مدیریت ارشد سازمان و نیز سازمان های ذیربط را فراهم میآورد. پرداخت‌های دستگاه‌های دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته و به موجب قانون صورت گیرد . بنابر این شرط لازم و کافی برای انجام هر پرداختی وجود اعتبارات مصوب تخصیص یافته و رعایت قوانین ومقررات مربوط می‌باشد . برنامه ریزی فرایندی است که چگونگی استفاده از منابع موجود را به اقتصادی ترین شکل ممکن و با حداکثر سرعت و کمترین زمان تعیین می کند و تعیین ماموریت سازمان ، مشخص کردن هدف ها و پدید آوردن برنامه ها است و منابع و تلاشهای سازمانی را در جهت اجرای ماموریت سازمان هدایت می کند .
  • ایجاد زیرساخت های لازم جهت برنامه ریزی و بودجه بندی تهیه و تنظیم کلیه امور مربوط به بودجه شامل لایحه بودجه، مبادله موافقتنامه، پیگیری موافقتنامه ها و تخصیص های مربوطه و تکمیل سامانه های مربوط به برنامه و بودجه
  • پیش بینی و ابلاغ برنامه و بودجه واحدهای مختلف پژوهشی ( به تفکیک پژوهشکده ، طرح و پروژه ) اخذ اطلاعات مربوطه به بودجه و اعتبارات و تهیه گزارشهای لازم
  • تهیه و تنظیم کلیه امور مربوط به بودجه های تفصیلی تنظیم جدول اعتبارات پژوهشکده ها و گروه ها و کنترل و نظارت ماهانه و استخراج گزارش مدیریتی و تحلیلی کنترل ونظارت مستمر بر عملکرد بودجه
  • پاسخگویی به نامه ها و تهیه گزارشات و آمار و اطلاعاتی درخواستی ثبت اطلاعات در سامانه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص ارائه گزارش عملکرد سالانه تحقیقاتی و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر سامانه های مربوطه
  • تهیه بانک اطلاعاتی از تمام اطلاعات تولید شده ، تفاهم نامه ها و اطلاعات مالی وبودجه ای در پژوهشگاه و پردازش آنها برای دسترسی به آمار واطلاعات واحد تهیه گزارشهای تحلیلی وآماری و اطلاع رسانی به موقع کنترل و نظارت بر آمار و اطلاعات تولیدی در پژوهشگاه و مدیریت آنها جهت دستیابی به آمار واطلاعات صحیح و یکپارچه
  • ارائه روش و رویه های نوین مربوط به حوزه آمار و اطلاعات انجام
  • اقدامات لازم در خصوص اصلاح ساختار و تشکیلات پژوهشگاه
  • انجام اقدام لازم و به موقع جهت تهیه شرح وظایف مشاغل موجود
  • بررسی مستمر فرایندها در جهت اصلاح و بهبود امور تشکیل کمیسیون تحول اداری و انجام امور مربوط به تمامی کمیته های زیر مجموعه کمیسیون
  • پیگیری استقرار نظام پیشنهادات به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت کارکنان برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزش کارکنان و تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان