بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب سرپرست دفتر امور پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات


انتصاب سرپرست دفتر امور پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس مهدی خدایی میدانشاه به سمت "سرپرست دفتر امور پژوهشی " پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است:
جناب آقای مهندس مهدی خدایی میدانشاه

با عنایت به تخصص، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی در مسئولیت های محول شده، به موجب این حکم به عنوان " سرپرست دفتر امور پژوهشی " پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و تحت توجهات حضرت بقیه ا... الاعظم(عج) و مدنظر قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ارتقاء توانمندیهای پژوهشگاه و پیشبرد اهداف و سیاستهای دولت تدبیر و امید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق و موید باشید.
محمد خوانساری
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
(مرکز تحقیقات مخابرات ایران(