بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

دستاوردهای مرکز تحقیقات مخابرات ایران در نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران


دستاوردهای مرکز تحقیقات مخابرات ایران در نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران
نمونه فضایی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر محموله مخابراتی درچهارمین نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران ارایه گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات مخابرات ایران نمونه فضایی مالتی پلکسر و دی مالتی پلکسر محموله مخابراتی حاصل دو سال تلاش کارشناسان گروه ارتباطات ماهواره ای پژوهشکده فناوری ارتباطات که با همکاری شرکتهای خصوصی و در تعامل با پژوهشکده سامانه های ماهواره سازمان فضایی ساخته شده است، درچهارمین نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران ارایه گردید.

بنا بر این گزارش این دستاوردها به دلیل اینکه بخشی از محموله مخابراتی ماهواره قائم پژوهشگاه فضایی ایران است در غرفه این پژوهشگاه ارایه شد. شایان ذکر است وظیفه این ماجول ها جدا سازی چندین کانال ماهواره ای و پس از تقویت آنها توسط تقویت کننده ها، ترکیب آنها برای ارسال به ایستگاه زمینی می باشد. گفتنی است این محصول قابل رقابت با نمونه های خارجی بوده و نیازمندیهای ماهواره های مخابراتی در مدار ژئو را برآورده می کند.