بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ICT در خدمت توانخواهان

زمان برگزاری: 10/25/1397 - 10:00 الی 12:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: دکتر مریم طایفه محمودی
تلفن تماس:
مکان: سالن فردوسی
نشانی تارنما:

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) به دليل بسترها، ابزارها و قابليت هايي كه دارد، نقش موثر و تسهيل گري براي ارائه خدمات و بهبود تعامل توانـخواهان با محيط مجازي فراهم مي نمايد. در اين كارگاه علاوه بر آشنايي با انواع ناتواني ها، نقش ICT در ارائه خدمات مناسب به توانخواهان از چهار منظر دسترسي آفريني (Creating Access)، كارآفريني (Creating Job)، آرام آفريني (Creating Tranquility) و مهارت آفريني (Creating Skill)، به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته و برخي از نمونه هاي موفق پياده سازي شده در رابطه با هريك از مناظر چهارگانه در جهان و ايران در قالب فيلم هاي كوتاهي نشان داده مي شوند. در ادامه، فعاليت هاي مجمع جهاني مخابرات (ITU) در قالب گروه هاي مطالعاتي مرتبط با موضوع توانـخواهان مورد بررسي قرار گرفته و فعاليت هاي در دست اجرا در كشور جهت ارائه گزارش به  ITU ارائه مي شوند.

مستنداتی یافت نشد.