بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

کارگاه دو روزه 5G با رویکرد اپراتوری (فروم نسل پیشرو ارتباطات 5G)

زمان برگزاری: 10/08/1397 - 09:00 الی 10/09/1397 - 12:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: مهدی معظمی، امیرحسین جعفری، مهدی سرمدی، علی فرخ، مهیا سام
تلفن تماس:
مکان: سالن جاويد الاثر ايرج بيات موحد ( سالن آمفي تاتر قديم)
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.