بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

بررسی ساختار و استخراج روال های تست پرتو آنتن‌های انبوه خطی و صفحه ای برای کاربرد در شبکه های ارتباطی 4G و 5G

زمان برگزاری: 10/04/1397 - 14:00 الی 16:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: دکتر جهانگیر دادخواه
تلفن تماس:
مکان: سالن شماره 1 پژوهشکده فناوری ارتباطات
نشانی تارنما:

امروزه  ترافیک داده در شبکه های موبایل رشد نمایی داشته و افزایش چند ده برابری نرخ داده در شبکه ها روی داده و به همین علت شبکه های با سلول کوچک Small Cell Networks (SCNs) بسیار مهم تر از قبل جلوه گر شده اند. در شبکه های با سلول های کوچک بجای استفاده از رادیوهای پرتوان و گران قیمت از صدها رادیوی کم توان چند میلی واتی ارزان قیمت استفاده می شود. شکل پرتو انتشاری، سطح پوشش سلولی و شکل سلول در شبکه های 4G و 5G وابستگی بسیاری به ساختمان فیزیکی آنتن ها دارد در نتیجه در این پروژه ساختمان آنتن های انبوه بررسی می شوند. دو واحد مهم مورد استفاده در سلول های کوچک، سیستم های چند ورودی – چند خروجی انبوه Massive MIMO و ساختمان انبوه آنتن ها می باشد که در شبکه های آینده استفاده می شوند. در این سمینار با هدف آشنایی بر آنتن های خطی و صحفه ای انبوه، به اثر آنها بر سلول ها می پردازیم. این اثرات مربوط به شکل دهی مناسب پرتوها و کاهش تداخل بین کاربری (داخل سلولی) و بین سلولی و همچنین پوشش مناسب آنها می باشد. همچنین روش های تست پرتو آنتن‌های انبوه خطی و صحفه‌ای برای کاربرد در شبکه های ارتباطی فوق الذکر نیز بررسی می شوند.

مستنداتی یافت نشد.