بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

نقش اینترنت اشیا در کاهش مصرف انرژی و کنترل آلودگی های ناشی از آن

زمان برگزاری: 08/21/1397 - 14:00 الی 16:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: دکتر سیدمحمدرضا میرصراف- دکتر فریبا همتیان
تلفن تماس:
مکان: سالن فردوسي
نشانی تارنما:

مصرف انرژی عامل ادامه حیات هر موجود زنده ای بوده و  گستردگی نیاز انسان به منابع انرژی همواره از مسائل مهم در زندگی بشر بوده است. انسان ها بر خلاف سایر موجودات زنده فقط به اندازه نیازشان انرژی مصرف نمی کنند. آن ها با تولید و مصرف بی رویه انرژی، محیط زیست را در معرض خطر قرار داده اند. به طوری که مسائلی مانند بحران انرژی، تغییرات اقلیمی، انقراض جانوران و فجایع طبیعی در هم تنیده اند. انسان به دنبال آن است که علاوه بر جایگزینی انرژی های پاک با سوخت های فسیلی به کمک علوم و فناوری بر بحران انرژی و آلودگی های ناشی از مصرف آن چیره شود. در ابتدای این ارائه وضعیت اقلیمی و مشکلات زیست محیطی تولید انرژی و سوختهای فسیلی توسط خانم دکتر همتیان پژوهشگر محیط زیست مطرح میشود. در ادامه در مورد کاربرد اینترنت اشیا برای مقابله با مشکلات انرژی میپردازیم.
اینترنت اشیا نقش گسترده ای در آینده صنایع تولیدی، بهداشت، ساختمانهای هوشمند و صنعت برق هوشمند دارد. از اهداف بکارگیری این فن¬آوری میتوان بهینه سازی فعالیتها و کاهش هزینه در بخشهای مختلف را عنوان کرد. یکی از ویژگی های این فن آوری نقش اساسی آن در مصرف انرژی بخصوص در زمینه برق هوشمند، ساختمانهای هوشمند و صنایع تولیدی میباشد که در نهایت به جلوگیری از آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی برای تولید آن میگردد. در این ارائه نقش اینترنت اشیا در کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان و برق و صنعت توسط دکتر سیدمحمدرضا میرصراف پژوهشگر ارتباطات و فن آوری اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد.

مستنداتی یافت نشد.