بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

سمینارنظام‌هاي نوآوري و نقش سازمان‌هاي پژوهش و فناوري: ارائه چارچوب توسعه مركز نوآوري پژوهشگاه ICT

زمان برگزاری: 08/01/1397 - 10:00 الی 12:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: دكتر نسرين دسترنج، مهندس محمود خراط
تلفن تماس:
مکان: سالن جاوید الاثر بیات موحد (سالن آموزش قدیم )
نشانی تارنما:

در نيم قرن اخير نوآوري به ­عنوان موضوعي پر رنگ در مباحث توسعه اقتصادي و اجتماعي مطرح شده است. نوآوري خلق ارزش از دانش است كه مي­تواند به معناي ارائه كالا يا خدمت جديد به بازار، كشف راه­هاي جديد، توليد محصولات يا سازمان­دهي توليد و يا توسعه يك بازار باشد. با نگاهی به چالش­های موجود در بخش پژوهش و فناوری کشور، مرور تجربیات سایر کشورهای توسعه­یافته یا نوظهور و نیز ادبیات علمی این حوزه می­توان نتیجه گرفت که اغلب این چالش­ها از طریق تقویت نظام ملی نوآوری قابل حل هستند.

يكي از اهداف كليدي توسعه نظام نوآوري، ارائه تصويري از مجموعه مناسبات جاري ميان بازيگران موثر در جريان علم و فناوري بوده است. دولتها، بنگاههاي اقتصادي و مراكز پژوهشي از جمله بازيگران نظام نوآوري محسوب مي­شوند. در اين ميان سازمانهاي پژوهش و فناوري از اركان و بازيگران اصلي نظام نوآوري و توسعه اقتصادي هستند. مطالعه كشورهاي توسعه­يافته نشان مي­دهد كه اينگونه موسسات نه تنها تحقق برخي از كاركردهاي اصلي نظام نوآوري را بر عهده دارند بلكه قادرند مستقيم يا غيرمستقيم، ساير بازيگران اين نظام را نيز در مسير تحقق كاركردهاي داراي اولويت نظام ياري كنند. در اين برنامه آموزشي، پس از بررسي مفاهيم و رويكردهاي نظام نوآوري و تبيين نقش سازمانهاي پژوهش و فناوري، به بررسي چارچوب توسعه مركز نوآوري پژوهشگاه به عنوان يك سازمان پژوهش و فناوري پرداخته خواهد شد.

مستنداتی یافت نشد.